Банкеръ Daily

Финансов дневник

Кабинетът одобри позиция по дело на Съда на ЕС между "Булстрад ВИГ" и ЗК "Олимпик"

Министерският съвет одобри позицията на страната ни по Дело С-427/19 на Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на Софийски районен съд по дело № 45834/2018. Страни по него са застрахователно акционерно дружество (ЗАД) "Булстрад Виена Иншурънс Груп" АД и застрахователна компания (ЗК) "Олимпик", дружество, регистрирано по законите на Република Кипър чрез ЗК "Олимпик - клон България" КЧТ.

Участието на България в съдебното производство цели да установи дали правните субекти в страната ще са задължени да се съобразят с правните последици, предвидени за производството по ликвидация, съгласно правото на Република Кипър, считано от момента, в който е назначен временен ликвидатор на ЗК "Олимпик", въпреки че производството по неговата ликвидацията все още не е открито с акт на компетентния национален съд на Кипър. Ще бъде проучено и дали по силата на чл. 274 от Директива 2009/138/Е0 е допустимо спиране на съдебните производства, заведени пред националните съдилища в България срещу клона на застрахователя с отнет лиценз, в случай че това спиране е предвидено в националното право на Кипър като правна последица на решението за назначаване на временен ликвидатор на застрахователя с отнет лиценз.

Преюдициалното запитване на Софийския районен съд е отправено по време, когато по отношение на "ЗК Олимпик" все още не е открито производство по ликвидация. Съгласно официална информация, предоставена от Надзорния орган по застраховането в Република Кипър, на 23.08.2019 г. в Официалния вестник на Република Кипър е публикувано решението на съда в Никозия от 30.07.2019 г., с което се открива производството по ликвидация на ЗК "Олимпик" и са назначени двама ликвидатори на застрахователното дружество - Павлос Накузи и официалният синдик и ликвидатор на Република Кипър.

Участието на Република България в съдебното производство по това дело ще позволи на страната ни успешно да се включи в процеса на правораздаване, осъществяван от Съда на Европейския съюз, с оглед на еднаквото и точно прилагане на правото на Европейския съюз.

Facebook logo
Бъдете с нас и във