Банкеръ Daily

Финансов дневник

Кабинетът оцени състоянието на финансовото управление в публичния сектор като добро

Правителството одобри на днешното си заседание Консолидирания годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор за 2017 г. Докладът включва анализ на данните за миналата година за състоянието на финансовото управление и контрол и на вътрешния одит в публичния сектор, както и информация за дейността по координацията и хармонизацията на вътрешния контрол в публичния сектор, изпълнявана от специализираното звено в Министерството на финансите. Отчетен е напредъкът, основните проблеми и тенденциите за развитие в областта на вътрешния контрол и вътрешния одит.

Консолидираната оценка за състоянието на финансовото управление и контрол и вътрешния одит в публичния сектор за 2017 г. е „добра“.

Анализът е изготвен въз основа на информация за състоянието в системите за финансово управление и контрол в 311 организации от публичния сектор, 140 годишни доклади за дейността по вътрешен одит, въпросници към тях и резултати от извършени от служители на МФ системни наблюдения в две организации от публичния сектор. След приемането му той ще бъде представен на Народното събрание и Сметната палата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във