Банкеръ Daily

Финансов дневник

Кабинетът благослови Бюджет 2021 и го изпрати в парламента

Министерският съвет одобри законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2021 година и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза (АСБП) за периода 2021-2023 година, която представлява мотивите към законопроекта.

Заложеният дефицит през 2020 г. се очаква да бъде в размер на 5,2 % от БВП. В средносрочен план се очаква дефицит в размер съответно на 5% от БВП за 2021 г., 1,9 % за 2022 г. и 2,3 % от БВП за 2023 година. 

"В областта на данъчната политика в средносрочен план се предвижда запазване на основните приоритети, свързани с подобряване на събираемостта на приходите, справяне със сенчестата икономика и намаляване на административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите. Запазват се ниските данъчни ставки за корпоративните данъци и тези за данъците върху доходите на физическите лица, като важна предпоставка за инвестиции, икономически растеж и заетост", съобщава правителствената пресслужба.

До 2023 г. е заложено държавният дълг да достигне до ниво от 38,9 млрд. лв., респективно съотношението на държавния дълг спрямо БВП да нарасне от 25,6 % към края на 2021 г. до 28,2 % в края на 2023 година. 

С отделно решение кабинетът одобри Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2021-2023 година. В него се казва, че основната цел на политиката по управление на държавния дълг за периода е осигуряването на необходимите средства за рефинансиране на дълга в обращение, финансиране на планирания дефицит по държавния бюджет и обезпечаване законово регламентираните нива на фискалния резерв при оптимално възможна цена и приемлива степен на риск.

"Независимо от повишената стойност на относителния дял на консолидирания дълг спрямо БВП, същите остават далеч под максимално допустимата референтна стойност на Маастрихтския критерий за конвергенция от 60 %, което ще гарантира запазване на равнището на държавна задлъжнялост на Република България сред 28-те държави-членки на ЕС по отношение на ниска дългова тежест", заявяват от "Дондуков 1".

Правителството подчертава, че се предлага и актуализация на Бюджет 2020. С нея се предвижда, от една страна, намаление на неданъчните приходи по държавния бюджет в нетен размер на 895,0 млн. лв., и от друга, увеличение на разходите по държавния бюджет в размер на 840,7 млн. лв., бюджетното салдо по държавния бюджет за годината се предвижда да бъде отрицателно в размер на 5 187,2 млн. лв. (4,4 % от прогнозния БВП).

По време на правителственото онлайн заседание премиерът Борисов каза, че Бюджет 2021 няма да натовари следващо правителство и ако ГЕРБ спечели изборите, ще се продължи с добавките за пенсионери от 50 лева и след март.

Той коментира финансовата рамка и в социалните мрежи. "Ние не правим предизборен бюджет. Това е следизборен бюджет, за да може да има хора, които да продължат да работят и да живеят в България. Само допреди месеци ни обвиняваха, че не даваме пари на хората. Сега изработихме програми, намерихме средства през европейските програми, през компенсаторни механизми и по всички възможни начини, включително и с данъчни отстъпки. Във всички системи добавихме повече пари, за да може да преодолеем тази ужасяваща пандемия и ни обвиняват, че правим предизборен бюджет. С какви очи тази партия, заради която платихме милиарди за АЕЦ „Белене“, фалита на КТБ, за компенсациите на ТЕЦ-овете, сега ни обвинява? Демокрацията е много хубаво нещо. Коя партия ще изпълнява бюджета зависи от българския народ", коментира Бойко Борисов.

Предстои Бюджет 2021 да бъде внесен за разглеждане в Народното събрание.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във