Банкеръ Daily

Финансов дневник

Животозастраховането боледува от ниските лихви

Брутната  премия на дружествата, опериращи на животозастрахователния пазар за 2018 г. възлиза  общо на 383.8 млн. лв., което представлява ръст от 2.15% спрямо предходната година (375.7 млн. лв.). На тази база, към 31 декември 2018 г. първите 5 застрахователи  концентрират близо 81% от общо брутната записана премия за животозастрахователния пазар.

ЗАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп запазва челната си позиция с брутен премиен приход в размер на 105.1 млн. лв. или 27.4% пазарен дял, което представлява ръст от 4.8% спрямо 2017 г. ЗК Уника Живот АД запазва втората позиция с 19.1% пазарен дял за 2018 г., а ЗАД Алианц България Живот запазва третата позиция с 14.4% пазарен дял за 2018 г.

Нетната печалба в животозастрахователния сектор обаче намалява  с 1% през 2018 г. - до 27.1 млн. лв. (спрямо 27.4 млн. лв. през 2017 г.). Това е така, защото повечето животозастраховки са свързани със спестовни договори. А при инвестирането на средствата на застрахования при почти нулеви лихви в страната, доходността пада. Но от друга страна договорите имат клаузи за гарантирана минимална доходност, която често се оказва по-висока от достигнатата, вследствие на инвестирането на средствата. Пример: преди три години животозастрахователят  Х е записал в договора със застрахования доходност от 3.5%“, защото лихвите по банковите депозити са били над 6%. От две години насам обаче банковите лихви са доста под 1% и тези 2.5%, дължащи се на разтворилата се ножица трябва да бъдат платени от други източници.

ДЗИ - Живото-застраховане ЕАД заема първата позиция с 33.5% от печалбите в сектора за 2018 г., като увеличава печалбата си с 5.6% спрямо предходната година. ОББ - Животозастраховане ЕАД заема второ място в класацията с 23.5%, като ръстът на печалбата му е 56% спрямо 2017 г. ЗАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп АД e на трето място с 12.8% от печалбите в сектора за 2018 г., като увеличава печалбата си с 58.9% спрямо 2017 г.

С най-високо покритие на застрахователните резерви се нареждат „ДЗИ Животозастраховане“ ЕАД (159.0%), следвано от ЗАД „Алианц България Живот“ АД (152.7%) и ЗК Уника Животозастраховане (127.6%). Основна промяна спрямо 2017 г. сред топ 5 на животозастрахователните дружества се наблюдава при ДЗИ Животозастраховане ЕАД, където съотношението към края на 2017г. е било чувствително по-високо – 236.0%.

По отношение на нивото на щетимост – с относително високи стойности за 2018 г. са ЗАД Алианц България Живот АД и ДЗИ Животозастраховане ЕАД – съответно 74.9% и 71.7%, но  ДЗИ Животозастраховане ЕАД бележи значителен спад в този показател спрямо предходната година,  когато квотата му на щетимост е била 100.9%. ЗАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп АД заема трета позиция по този показател сред топ 5 дружествата в животозастрахователния сектор през 2017 г. и 2018 г.

 

В следващите дни очаквайте аналитичните материали за развитието на застрахователния пазар, изготвени от експертите на ПрайсуотърхаусКупърс (PwC) Милена Радева, Павел Пирински, Атанас Ненов и Петър Кабакчиев от консултантския и одит отдели на фирмата.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във