Банкеръ Daily

Финансов дневник

Жилищното кредитиране продължава възхода си въпреки предупрежденията на БНБ

Кредитирането бележи солиден годишен ръст в края на декември 2021 г. на фона на ниските лихви, показва публикуваната на 26 януари парична статистика на БНБ.

Кредитите за неправителствения сектор достигат  71.156 млрд. лв., като се увеличават на годишна база с 8.7 на сто. Темпът им на растеж леко се ускорява спрямо предходния месец, когато бе отбелязано 8.2% годишно повишение.

Заемите за бизнеса нарастват с 4.6% на годишна база през декември 2021 г. при 4.1% годишно повишение през ноември и в края на месеца достигат 37.280 млрд. лева. Кредитите за домакинствата и НТООД са 28.908 млрд. лв., като спрямо същия месец на 2020 г. те се увеличават с 13.4% при 12.5% годишно повишение през ноември.

Потребителските кредити възлизат на 13.224 млрд. лв. и се увеличават с 11.1% спрямо декември 2020 г.. На месечна база ускорението им е с 0.7%  

В края на декември 2021 г. жилищните кредити са 14.131 млрд. лв. и нарастват на годишна база със 17.6%, като също се ускоряват спрямо ноември, когато бе отчетено 16.8% годишно увеличение. Именно заради своеобразния бум в този сегмент БНБ взе мерки, вдигайки на два пъти антицикличния капиталов буфер. 

"През 2021 г. БНБ на два пъти увеличи нивото на антицикличния капиталов буфер, което така ще достигне 1.5%, и потвърди нивото на буфера за системен риск в размер на 3%. БНБ ще продължи да изисква поддържане на адекватни капиталови буфери в банките срещу потенциални загуби, произтичащи от реализация на цикличен системен риск. Този риск понастоящем произтича основно от активното жилищно кредитиране на домакинствата, както и кредитирането, обезпечено с търговско недвижимо имущество. На този етап фокусът ще продължи да бъде върху прилагането на макропруденциални мерки, насочени към капитала на банките, но БНБ е готова при необходимост да приложи и допълнителни мерки, включително свързани с кредитирането, дефинирани по отношение на кредитополучателите", заяви преди дни управителят на централната банка Димитър Радев. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във