Банкеръ Daily

Финансов дневник

Изтича срокът, в който да поискаме отсрочка по банков кредит

Наближава крайният срок за подаване на искания от страна на клиентите на банките за отстрочване на вноски по кредит. Крайният срок за подаване на искания е 22 юни (понеделник), а банките трябва да вземат решение относно подаденото искане в срок до 30 юни.

Както "БАНКЕРЪ" неведнъж е писал, кредитният мораториум важи единствено за клиенти с изрядно кредитно досие. Разсрочваните задължения трябва да са били редовно обслужвани или към 1 март 2020 г. да са най-много с 3-месечно просрочие за последната календарна година. Отсрочването на вноските може да бъде само за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31 декември.

Важно уточнение е, че отсрочването или облекчението не води до прекласифициране на експозиции под формата на преструктуриране или неизпълнение. Накратко това означава, че предоставяната отсрочка няма да се счита за признак за влошаване на финансовото състояние на длъжника. Неговите отсрочени задължения няма да подлежат на вписване в ЦКР и разходите на банките за заделяне на провизии няма да нарастват.

60 на сто от поисканите отсрочки за плащане на вноски са за потребителски кредити. На второ място са жилищните кредити с 19% дял, а трети са исканията за отсрочване на вноски по кредитна карта (14%), показва проучване на сайта "Моите пари". За кандидатите предпочитан период за отсрочване са максималните 6 месеца. За това време те са поискали да не внасят лихви и главници. Над една трета от анкетираните или 38% признават, че имат задължения за изплащане, но не са поискали отсрочка, понеже към момента имат възможност да покриват заемите си.

Над една трета вече са с одобрени документи или около 35% от анкетираните. Други 35 на сто пък все още чакат отговор, а 29% не са получили отсрочка. Причината за отказан мораториум най-често за закъснели вноски по кредитни карти или други задължения. Друга причина е недостатъчно голям спад в приходите или неизгодни условия.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във