Банкеръ Daily

Финансов дневник

Изравняват се таксите при международни преводи в лева и евро

Правителството одобри проектозакона за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи.

"Със Закона се въвеждат изменения, произтичащи както от прилагането на директивата за платежните услуги във вътрешния пазар (Директива (ЕС) 2015/2366), така и на мерки по отношение на определени такси за презграничните плащания в ЕС и таксите за превалутиране (Регламент (ЕС) 2019/518). Регламентът поставя изискване за изравняването на таксите за презгранични плащания в евро в рамките на ЕС и за плащания в лева в страната, които са на еднаква стойност и с един и същ вальор, и които имат еднакви характеристики по отношение на иницииране, извършване и приключване на плащането", е записано в решението от днешното заседание на Министерския съвет.

Както "Банкеръ" писа, в последните години българи, емигрирали в чужбина, пращат на близките си у нас по около 2 млрд. лв. годишно, макар да не е ясно каква част от тази сума се дължи на хора, работещи в ЕС. За 2017 г. сумата достигна дори 2.25 млрд. лева.

В момента българските потребители трябва да платят на българските банки такса между 30 и 60 лв., за да преведат 10 евро в друга държава от ЕС. Действително, най-големите банки у нас взимат около 30-40 лв. за изходящи трансгранични преводи в евро в рамките на Европейското икономическо пространство, при това на малки суми. Докато в  същото време, според евродепутата Ева Майдел, белгийските банки прилагат  такса за обслужване от 3-5 евро на месец и не изискват никакви други  плащания  за преводи от клиентите си. А у нас отделно се събира и такса за входящ превод за суми над 100 евро, която е към 6-7 евро.

Независим анализ на Делойт по темата показва, че таксите за презгранични преводи в евро на банките в България са най-високи в сравнение с  всички други страни извън евроклуба. Данните сочат, че средната такса, която български клиент би платил за превод от 10 евро у нас, е 20 евро, което е почти двойно повече от тази в Румъния, а таксите там са  вторите най-високи в ЕС. Съпоставка с предишен доклад по темата от 2012 г. показва, че България и Дания са единствените страни, в които таксите за презгранични преводи в евро  в периода  между 2012-а и 2017 година са се повишили.

Предстои промените в Закона за платежните услуги и платежните системи да бъдат обсъдени в Народното събрание.

Facebook logo
Бъдете с нас и във