Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Изпуснахме срока за европравилата по полиците

Застрахователният сектор у нас изпуска крайния срок, в който трябваше да включи новите правила за разпространение на застрахователните продукти в националната ни нормативна база. Срокът бе до 1 юли 2018 г.

Директивата 2016/97 за  разпространението на застрахователни продукти бе приета през 2016 година. Нейният акцент е в подобряването на защитата на потребителите. След приемането й през декември тя  трябваше да започне да се прилага от 23 февруари 2018 година. Но това беше  първоначалният срок за транспонирането й от държавите членки. Много от тях - като България, обаче не се справиха. Затова на 9 март 2018 г. Съветът на ЕС прие друга директива, с която отложи до 1 октомври 2018 г. датата за прилагане на новите правила за  разпространението на застрахователни продукти. Наред с това директивата удължи до 1 юли 2018 г. крайния срок, в който  за държавите членки да  транспонират своите правила в националните законови и подзаконови актове.
Решението за отлагането беше взето в контекста на правилата за прилагане, които комисията публикува през септември 2017 година. Отлагането даде възможност на застрахователния сектор да се подготви по-добре за промените, необходими за привеждане в съответствие с правилата за прилагане. Правилата за прилагане засягат: изискванията за контрол и управление на продуктите, приложими за застрахователните дружества и дистрибуторите на застрахователни продукти; изискванията относно информацията и други правила, приложими за разпространението на свързани със застраховането инвестиционни продукти.

От своя страна Комисията за финансов надзор е включила в програмата на  6 юли да се приеме  Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, за да въведе в нашето законодателство разпоредбите на директива 2016/97. След приемането на промените в Застрахователния кодекс, което ще стане след обсъждане в бранша, се очаква той да бъде хармонизиран с европейското законодателство и в тази част. Правилата засягат всички етапи на застрахователния процес - от изготвяне на оценката на риска за всеки продукт, през преддоговорната информация и начина на обмяна на информация между застрахователя и посредника  до защитата на застрахования за времето на действие на застрахователния договор. У нас всички брокери вече работят по новите правила, каза Ивета Кунова, шеф на тяхната асоциация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във