Банкеръ Daily

Финансов дневник

Изпълнителният директор Васил Симов напуска БАКБ

Управителният съвет и Надзорният съвет на Българо-американска кредитна банка са взели решения за освобождаването на Васил Симов от длъжност като член на УС и изпълнителен директор на БАКБ. Решението е взето, след като Симов е подал оставка и молба за освобождаването му от длъжност.

На 20 декември банката е подала заявление до Търговския регистър за вписване на съответните промени в персоналния състав на Управителния съвет и лицата, овластени да представляват БАКБ. "След вписване на горните обстоятелства и промени в състава на Управителния съвет и лицата, представляващи банката, БАКБ ще информира надлежно обществеността и КФН за извършените вписвания", заявяват от банката.

Васил Симов е председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на „Българо-американска кредитна банка“ от юли 2011 година. Той е член на Съвета на директорите на „СИЕСАЙЕФ” АД, мажоритарен акционер в „Българо-американска кредитна банка“ АД. Преди да се присъедини към ръководния екип на банката, в периода октомври 2001 – юни 2011 г. той е председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на „СИБАНК” АД. От 1991 г. Васил Симов е изпълнителен директор на „Софийска стокова борса“ АД, а от 1998 г. до момента е председател на Съвета на директорите и главен изпълнителен директор на „Софийска стокова борса” АД. От 1994 до 1996 г. заема поста председател на Надзорния съвет на „Общо застрахователно дружество” АД.

Васил Симов е магистър по икономика от ВИИ „Карл Маркс” и притежава квалификации по „Търговия с деривативни и финансови инструменти” от Commodity Futures Trading Commission, Washington D.C., САЩ, и „Борсова търговия с фючърси” от ACDI/ VOCA, Washington D.C., САЩ.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във