Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ИЗПЪЛНИЛИ СМЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ

Уважаеми колеги,Относно Вашето запитване, касаещо писмото на адвокат Александър Ангелов, Ви уведомяваме за следното:Пощенска банка е изпълнила задълженията си по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) в качеството си на трето задължено лице и е уведомила съдия-изпълнителя за всички обстоятелства, свързани със запорното съобщение. Тъй като банката има права върху спорната сума, в съответствие с чл.391 ал.3 от ГПК сумата не е преведена по сметката на съдия-изпълнителя до прекратяване на банковата гаранция, която обезпечава. Банката е отговорна и за заплащане на суми, които са станали дължими вследствие на транзитни операции, покрити с тази гаранция, започнали преди датата на влизане в сила на прекратяването, дори ако тяхното плащане е поискано след тази дата. Тъй като в конкретния случай са налице съмнения за неприключили и неправомерно приключени транзитни операции, банката е отправила запитване до Министерство на финансите, Агенция Митници - Централно митническо управление, за проверка и приключване на отношенията по гаранцията, което очакваме да стане най-късно следващата седмица.Ще Ви информираме допълнително за развитието на проблема.Надяваме се, че горната информация свидетелства, че Пощенска банка е изпълнила добросъвестно своите задължения на добър търговец, в съответствие с добрата банкова практика и нормите на българското законодателство. С уважение:Емилия СтефановаНачалник отдел Маркетинг, реклама и връзки с общественосттаПощенска банка

Facebook logo
Бъдете с нас и във