Банкеръ Daily

Финансов дневник

Изплатихме 1.1 млрд. долара външен дълг

Министерството на финансите нареди плащане на 1 131 162 978.75 щатски долара в полза на държателите на глобални облигации на България, чийто падеж е днес, съобщиха от ведомството.

В сумата са включени главница в размер 1 086 351 000 долара, както и последният дължим лихвен купон в размер на 44 811 978.75 долара. Плащането се извърши с вальор 14.01.2015 г. по обменен курс на БНБ USD/BGN за 14.01.2015 г. – 1.661.

Постъпленията от  книжата бяха емитирани на два транша: на 10.04.2002 г. – 511 498 000 долара и на 09.10.2002 г. – 759 053 000 долара. Тогава валутният курс беше съответно 2.23 лв. за долар и 1.996 лв. за долар.  

Платената сега главница е по-малка заради това, че в периода ноември–декември 2008 г. се извършиха операции по обратно изкупуване на част от тях.

Средствата за погасяване на дълга са набрани на международните финансови пазари чрез десетгодишна еврооблигация с купон от 2.95%, което е с 5.30 процентни пункта по-ниско от купона на платената днес емисия, напомня пресцентърът. Така държавният бюджет спестява около 95.6 млн. лв. лихвени разходи годишно и се минимизира негативното влияние на валутния риск.  

Държавният дълг на България намалява с около 919.6 млн. евро от близо 11.4 млрд. евро до 10.5 млрд. евро, а съотношението между дълга и брутния вътрешен продукт се свива с над два процентни пункта - от 27% на 24.8 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във