Банкеръ Daily

Финансов дневник

Износът намалява с 3% за година

Износ

За периода януари-юли 2016 г. износът възлиза на 13 183.1 млн. евро, при 13 599.8 млн.евро за същия период на 2015г., като намалява с 416.6 млн.евро или 3.1 процента, обявиха от Българска народна банка.

Основен принос за понижението имат групите цветни метали – понижение от 599.5 млн.евро (40.4%) и петролни продукти – спад от 327.7 млн. евро (27.9%). Все пак износът на група други инвестиционни стоки нараства с 285 млн.евро (38.4%).

Най-голямо намаление на износа за периода януари-юли се наблюдава при групата мед и изделия от мед  - с 599.1 млн.евро (46.6%). Както и при групата минерални горива, минерални масла и продукти от тяхната дестилация – с 395.6 млн.евро (26.5%).

Увеличение на експорта се наблюдава основно при химическата промишленост – около 90.8 млн. евро на годишна база.

Износът за Европейския съюз се увеличава на годишна база с 365.4 млн.евро (4.3%), като делът му в общия износ нараства с 4.8% на годишна база.

За година най-много се увеличава експортът за Испания – с 83.5 млн. евро, за Румъния – с 81.7 млн.евро и за Гърция – с 59.7 млн.евро.

Износът за държави извън ЕС се понижава с 15.6% или 782.1 млн.евро.

Най-много е намалял експортът за Турция – със 160.7 млн евро (12.9%), за Китай – със 108.1 млн.евро (32.2%), за Украйна – с 81.9 млн.евро (66.2%) и за САЩ – със 79.9 млн.евро (29.1%).

Най-голям дял в общия износ има износът за Германия (13.3% от общия износ), за Италия (10%), за Румъния (8.8%) и за Турция (8.3%).

Внос

Вносът за януари- юли 2016 г. възлиза на 14 423.9 млн. евро, при 15 416.2 млн. евро за същия период на 2015 г., като намалява с 992.2 млн. евро (6.4%).

Най-голямо понижение на вноса за януари- юли 2016 г. на годишна база се наблюдава при минерални горива, минерални масла и продукти от тяхната дестилация – с 812.5 млн. евро (32.4%) и при руди, шлаки и пепели – с 458.8 млн. евро (51.4%). Вносът основно нараства при различни видове продукти на химическата промишленост – с 90.8 млн. евро(32.1%).

Вносът от Европейския съюз нараства на годишна база с 53.2  млн. евро (0.7%), като делът му в общия внос се увеличава от 52.1%  за януари- юли 2015 г. до 56.1%  за същия период на 2016 година.

Най-много нараства на годишна база вносът от Полша с 63 млн. евро (13.2%) и от Италия с 54.4 млн. евро (4.8%). Намалява вносът от Гърция с 66  млн.евро (10.9%) и от Румъния с 50.8 млн. евро (6.3%).

Вносът от държавите извън Европейския съюз намалява на годишна база с 1045.5  млн. евро(14.2%), като делът му в общия внос се понижава от 47.9% за януари- юли 2015 г. до 43.9% за същия период на 2016 г.

Най-голям принос за намалението на вноса има този от Русия– спад от 667.1 млн. евро (34%), докато вносът от Турция се повишава с 53.4  млн. евро (6.5%), а от Китай с 32.9 млн. евро (3%).

Най-голям дял в общия внос има вносът от Германия (12.8% от общия внос, 1839.4 млн. евро), отРусия (9%, 1295.8 млн. евро), от Италия (8.3%, 1197 млн. евро) и от Китай (7.8%, 1123 млн. евро).

 

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във