Банкеръ Daily

Финансов дневник

Изненади в ръста на икономиката

През първото тримесечие на 2019 г. реалният икономически растеж достигна 4.8% на годишна база, което бе по-висок резултат в  сравнение с  предишното тримесечие.  Това отчитат анализаторите на Райфайзенбанк (България) ЕАД в редовния си месечен икономически обзор с коментар на неизгладените данни на НСИ, налични към юни, с фокус върху брутния вътрешен продукт.

"От сгледна точка на търсенето, влиянието на външното търсене върху ръста се засили, като бе най-силно от предходните седем тримесечия насам. От друга страна, в рамките на вътрешното търсене положителен принос реализираха, както крайното потребление, така и брутните инвестиции. Растежът се дължеше не само изцяло на вътрешното търсене, което бе характерно за периода от последното тримесечие на 2017 г. насам, но и на външното търсене", коментира икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев.

От гледна точка  на предлагането, през първото тримесечие най-солиден принос за растежа на БВП ,както се и  очакваше даде  секторът на услугите, следван от индустрията, докато селското стопанство остана неутрално към растежа, посочи още Калчев.

"Картината на приносите на отделните групи услуги към динамиката на сектора отразява ситуацията в страната през първото тримесечие на годината - засилени покупки на недвижими имоти и на автомобили, дължащи се на  наличието на значителни спестявания, спада на лихвите по депозитите и кредитите, както и липсата на достатъчно инвестиционни възможности в страната", допълни още той.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във