Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ИЗНЕНАДАНА СЪМ ОТ СЛУХОВЕТЕ, ЧЕ ПИБ СЕ ПРОДАВА

Изпълнителният директор на Първа инвестиционна банка Мая Георгиева пред в.БАНКЕРЪГ-жо Георгиева, за трети път през последните месеци във финансовите среди плъзва слухът, че Първа инвестиционна банка се продава. Този път се заговори, че новият ви мажоритарен собственик ще е Българо-американска кредитна банка, която ще брои 30 млн. долара. Водят ли се подобни преговори за продажба с БАКБ - било то като купувач, или като посредник по такава сделка?- Този слух го чуваме от вас за първи път. Изненадата ни е пълна, след като прочетохме, че имаме вече и цена. Може ли да попитам с какъв процент участва новият мажоритарен собственик? За колко процента от капитала на банката е готов да плати 30 милиона долара все пак?Какво е вашето обяснение за това, че напоследък спекулациите около ПИБ зачестяват?- Банката се развива наистина изключително динамично и успешно и това не може да не прави впечатление.Кой, според вас, има интерес от разпространяването на подобна информация?- Не мога да си представя кой би искал да наруши имиджа на една стабилна институция. Тук се засягат не само интересите на ПИБ, но и на обикновения редови клиент на банката. Банковата система като цяло в България е доста стабилна, за да се правят каквито и да било спекулации от този род. Средностатистическият клиент не е информиран за стабилността на банковата система, а и няма доверие в нея поради предишните кризи, и може би точно него целят тези слухове.ЕБВР е ваш акционер вече четвърта година. Смята ли тя да продава дела си в ПИБ?- На 20 декември ще има общо събрание на акционерите на банката, което ще одобри новия член на ЕБВР в надзорния съвет на ПИБ. Предлагам ви да поискате интервю на тази тема от техния представител. Всъщност това интервю за българските медии и в частност за вестник БАНКЕРЪ, разбира се, е уговорено, защото малко ни омръзна вече от тези слухове.Може ли да се говори, че банката е отпуснала големи кредити и има затруднения при събирането им, както твърдят злите езици? Възможно ли е те да са инспирирани от ваши конкуренти, на които сте отнели клиент, или от компании, на които не сте отпуснали финансиране?- Показателите на банката към края на октомври по Международните счетоводни стандарти говорят за една изключителна стабилност. Капиталовата адекватност е 20%, ликвидността - 39%, възвръщаемостта на активите след плащане на данъци - 3%, възвръщаемостта на капитала след данъци - 27 процента. Предоставените кредити са в размер на 263 млн. лв., а кредитите със специални провизии са само 7 млн. лв., което представлява 5% от общия кредитен портфейл. Това е един показател, който е изключително добър.Мисля, че цифрите говорят сами за себе си. А на другата част от въпроса може би вие ще си дадете отговор.Твърди се, че с привлечените от чужбина заеми ПИБ финансира предимно фирми, които са индиректно свързани с нейните акционери. Колко от пряко или непряко свързаните с акционерите на банката дружества са получили кредити, гаранции, поръчителства или акредитиви?- Чуждестранните институции, които ни предоставят кредити, имат финансови изисквания, които са изключително стриктни, даже по-стриктни и от изискванията на българското законодателство, включително и за експозициите на банката към свързани лица. Тези финансови показатели, съгласно сключените договори за финансиране, се изпращат на нашите кредитори всяко тримесечие. В края на годината одиторите ни извършват цялостна проверка на банката, която включва и изискванията по сключените договори. Банковият надзор на БНБ също извършва регулярни проверки. Нарушения в този смисъл няма и никога не са били установявани от проверяващите органи.Въпросите зададе Петър Тодоров

Facebook logo
Бъдете с нас и във