Банкеръ Weekly

Красимир Ангарски:

Излизане от борда само чрез въвеждане на еврото

Когато се говори за въвеждане на еврото, трябва да се вземат предвид всички аргументи за и против.

Както е  известно, решаването на всеки голям въпрос има три аспекта: политически, икономически и технически.

В случая много важни са политическите аргументи. България не може да се откаже от Договора за присъединяване, където е поела ангажимент възможно най-бързо да въведе единната европейска валута.

Ако се откажем от въвеждането и се върнем към лева, самата дума "връщане" не носи доверие. Напротив - носи негативи, ще се отдалечим от Европейския съюз и ще се върнем към лева, който е фалирал.

Известно е, че нашият валутен борд не е ортодоксален. Той на практика е въвел еврото и ние в момента се разплащаме в левове, който всъщност е "българското евро". Банкнотите в левове са нещо като "чек" в евро.

Някои считат, че БНБ има традиции и че щяла да спазва регламентите на Европейската централна банка. Според мен обаче е много по-добре вместо да се връща към старата забравена организация на работа за водене на самостоятелна парична политика и надзор, БНБ да върви към пряко подчинение и контрол на Европейската централна банка при въвеждане на еврото.

На икономическите аргументи няма да се спирам. Те са твърде много, а при връщане на лева минусите ще станат още повече. Ще се спра само на аргумента, че сме изостанали от другите страни. Той би могъл да се оспори с това, че не бордът е виновен, а правителствата, които спряха и изостанаха в реформите.

Още когато въвеждахме борда, знаехме, че той ще е успешен само при провеждане на сериозни реформи не само в икономиката.

Би могло да се намерят и други аргументи в полза на преминаване към еврото и още много против връщането на лева. Още при въвеждането бяхме наясно, че лесно ще влезем, но трудно ще излезем от борда.

Според мен излизането през лева неминуемо ще води към недоверие, изолация от еврозоната и сериозна инфлация на база слухове и всеобща психоза.

В подкрепа на въвеждане на еврото е и становището на Даниел Грос - директор на Института за политически изследвания към Европейската комисия. Според него Европейската централна банка няма аргументи и не може да откаже на България приемане в еврозоната, тъй като изпълняваме всички изисквания за това, но България в момента има по-важни реформи за решаване.

Мисля, че сега е моментът при излизането на Великобритания от Европейския съюз ние да изявим претенции за присъединяване към еврозоната, за да се вземе политическо решение.           

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във