Банкеръ Daily

БНБ отчете за юли:

Излишъкът по текущатата сметка набъбна до 1.2 млрд. евро

През юли балансът по текущата и капиталова сметка на България е положителен и в размер на 1,2165 млрд. евро при излишък за 813,5 млн. евро година по-рано, става ясно от данните на Българската народна банка (БНБ). За първите седем месеца на годината текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 1,8358 млрд. евро (3,7% от прогнозирания БВП), при излишък от 2,6024 млрд. евро (5,5% от БВП) през същия период на 2016 година.

Салдото по текущата сметка е също положително

и е в размер на 1,1407 млрд. евро спрямо излишък за 690,3 млн. евро през юли 2016 година, като за периода от януари до края на юли текущата сметка е положителна и възлиза на 1,5684 млрд. евро (3,2% от БВП) спрямо излишък от 1,6672 млрд. евро (3,5% от БВП) за първите седем месеца на 2016 година.

Според централната банка

търговското салдо през юли

е положително с излишък в размер на 58,5 млн. евро спрямо дефицит за 0,7 млн. евро година по-рано. Дефицитът по търговското салдо през периода януари - юли обаче се увеличава до 1,177 млрд. евро (2,4% от прогнозирания БВП) от дефицит за 560,3 млн. евро (1,2% от БВП) през същия период на миналата година.

Износът на стоки

от нашата страна през юли тази година е в размер на 2,371 млрд. евро, като се повишава с 322 млн. евро (с 15,7%) в сравнение с експорт за 2,049 млрд. евро през юли 2016-а, а началото на годината износът нараства с цели 1,9691 млрд. евро (с 15,4%) до 14,7465 млрд. евро (29,8% от БВП) спрямо първите седем месеца на предишната година, когато износът беше в размер на 12,7774 млрд. евро (27% от БВП).

В същото време

вносът на стоки нараства

през първите седем месеца на настоящата година с 2,5858 млрд. евро (повишение с 19,4%) до 15,9234 млрд. евро (32,2% от БВП) спрямо същия период на 2016 година, когато вносът беше в размер на 13,3376 млрд. евро (28,2% от БВП). Само в рамките на юли вносът на стоки в нашата страна се увеличи с 262,9 млн. евро (повишение с 12,8%) до 2,3126 млрд. евро спрямо внос за 2,0497 млрд. евро през седмия месец на миналата година.

През юли

салдото по услугите е положително

и в размер на 736,6 млн. евро при положително салдо за 701,9 млн. евро преди година, като за първите седем месеца на календарната година е отчетен излишък от 1,8772 млрд. евро (3,8% от БВП) спрямо излишък за 1,6576 млрд. евро (3,5% от БВП) през януари - юли 2016 година.

Според данните на БНБ за юли

финансовата сметка е на излишък

от 724,3 млн. евро при излишък за 456,7 млн. евро през същия месец година по-рано, като през първите седем месеца на годината финансовата сметка е положителна и в размер на 331,8 млн. евро (0,7% от БВП), но спрямо излишък за 2,2018 млрд. евро точно преди година (4,6% от БВП за 2016 година).

Преките чуждестранни инвестиции в страната обаче намаляват

през юли с 19,2 млн. евро при тяхно повишение с 152,4 млн. евро година по-рано, като от началото на годината те са в размер на 431,8 млн. евро, или с цели 55,3% по-малко, отколкото преки чуждестранни инвестиции за 966,6 млн. евро през периода януари - юли 2016 година.

Най-големите

нетни преки инвестиции

в нашата страна за първите седем месеца на годината са дошли от Холандия (за 392,1 млн. евро) и Швейцария (за 71,3 млн. евро).

Резервите на БНБ се повишават

през юли тази година с 209,3 млн. евро, но при техен растеж с 661,3 млн. евро година по-рано, като от началото на 2017 година намаляват с 36,2 млн. евро при повишение с 2,4919 млрд. евро през първите седем месеца на миналата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във