Банкеръ Daily

Финансов дневник

Изборът на управител на БНБ още не е на дневен ред

S 250 a81e41ef f5ec 41d9 8f3c c57e7a5bcaaa

Силно фрагментираният нов парламент започва работа. Очакват го много предизвикателства. Но пред политическите сили, които в дните след изборите направиха всичко възможно да създадат атмосфера на недоверие и липса на диалог помежду си, стои едно супер важно решение. Става дума за ключовата процедура за избор на управител на Българската народна банка, която изисква колкото се може по-широк консенсус.  Изборът на гуверньор отеква навсякъде по света - от Вашингтон, през Франкфурт до Токио. Именно поради тази причина, добрата практика е гуверньорът да се ползва с максимум политическа подкрепа, не само при гласуването в парламента, а и през целия си шестгодишен мандат.

 

Предварителните сондажи на "БАНКЕРЪ" показват, че въпреки своята изключителна важност тази тема още не е залегнала в предстоящия дневен ред на формациите, които вече обитават Сградата на съединението. Оказва се, че политическите сили, с които разговаряхме, още не са обсъдили въпроса нито на ниво партийни централни, нито на ниво парламентарни групи, т.е. не са изградени стратегии и тактики на поведение при избора. Категорично е рано да се говори и за номинации от страна на парламентарните групи.  

Изискването за отговорно поведение от страна на силите в Народното събрание се обуславят от факта, че мандатът на настоящия управител на БНБ  Димитър Радев изтече на 15 юли. По закон той изпълнява длъжността до назначаване на титуляр. Въпреки това Закона за БНБ казва, че процедурата за избора на нов гуверньор от парламента трябва да започне не по-рано от три месеца преди изтичането на мандата и не по-късно от два месеца след това. Това изискване предполага, че парламентарната процедура не трябва да бъде отлагана дълго, особено при актуалната хипотеза за нов парламент с кратък живот и преждевременното му разпускане. Иначе 

процесът по избор на гуверньор започва 

с приемането на процедурни правила от парламента. Тук законотворците може да стъпят върху основата, положена от 43-ото Народно събрание. През 2015 г. бяха приети правилата, според които бе избран сегашният управител Димитър Радев. По разписаната тогава процедура кандидати за управител на БНБ могат да излъчат, както парламентарни групи така и независими депутати. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители с явно гласуване, или кандидатът, събрал най-много гласове в пленарната зала. Изслушването на номинираните се случва на открито заседание на парламентарната Комисия по бюджет и финанси. 

"Миналия път, през 2015 г., процедурата не беше лоша, получи се състезание, нямаше съмнения за откритостта на конкурса и в крайна сметка в последните шест години нямаме много основания да сме недоволни от БНБ. Така че не очаквам процедурните правила да са много по-различни", коментира пред "БАНКЕРЪ" депутатът от "Демократична България" Георги Ганев, който бе председател на бюджетната комисия в предишния парламент.

Според него, би било полезно за избрания управител да получи много широка парламентарна подкрепа, защото той води преговорите с партньорите на страната ни, особено по отношение на членството на България в еврозоната.

"Другият голям въпрос е тази политическа подкрепа да продължи, защото не е ясно колко ще е траен парламентът, не е ясно как ще се измени конюнктурата, затова този приоритет трябва да се поддържа от всички, дори от политическите сили, които ще вземат решения в бъдеще", посочи депутатът. 

Свенливо предложение за начало на процедурата

по избор на шеф на БНБ бе направено от "Има такъв народ" още в 45-ия парламент. Поради липсата на парламентарен опит обаче това предложение бързо бе смачкано от останалите политически сили. 

Ще припомним, че на извънредно заседание на бюджетната комисия тогава Пламен Данаилов от ИТН предложи да започне изготвянето на процедурни правила за избор на гуверньор. Макар предложението на Данаилов да бе направено на точното място, може би не бе в правилното време. Основният аргумент срещу него бе, че подобни процедури в парламент с предизвестен край не се започват, защото се създават рискове, които може да прераснат в кризи. 

Отговорността на 46-ия парламент е много по-голяма, защото трябва 

да бъдат избрани и двама подуправители на БНБ 

- в рамките на 2021 г. изтичат мандатите на подуправителите на управленията “Емисионно” и “Банково” Калин Христов и Нина Стоянова. В случая номинациите се правят от управителя на Българската народна банка и се гласуват от парламента. Отново се провеждат и изслушвания на кандидатите от бюджетната парламентарна комисия. 

Мандатите на останалите членове 

на управителния съвет на БНБ от квотата на президента - Елица Николова, Людмила Елкова и проф. Николай Неновски, приключват съответно на - 17 юни 2022 г., 2 декември 2024 г. и 13 юни 2026 година.

Както Георги Ганев загатна, новото ръководство на централната банка ще трябва да взема ключови решения за влизането на страната ни в еврозоната. Заложената индикативна дата в Националния план за въвеждане на еврото е 1 януари 2024 година. Дори технически погледнато, БНБ ще трябва да снабдява банките с еврови банкноти и монети, ще отговаря и за превалутирането на кредитите и депозитите, а и за изравняването на лихвените проценти у нас с тези във валутния блок.

Facebook logo
Бъдете с нас и във