Банкеръ Daily

Финансов дневник

Иван Костов: Върнете данъчноосигурителната система от преди 2001 година

Необходима е промяна в данъчната система в България. Сегашното неадекватно и недобро данъчно облагане е причина за много вредни процеси в държавата. Плоските преки данъци са една от основните причини за укриване на доходите. Това каза директорът на Центъра за анализи и управление на рискове към НБУ Иван Костов на научна конференция "10 години плосък данък в България", организирана от КНСБ и фондация "Фридрих Еберт".

"За работодателя е по-изгодно да получава ниско облагане и лични доходи, и от тях да заплаща нерегистрирани доходи на заетите, защото по този начин избягва заплащането на всички предвидени по закон осигурителни вноски в размер на 32,7 процента. Това ще е невъзможно, ако се приеме прогресивна скала и се облага с 32 процента максималната печалба. Ако тя се облага с толкова, ако доходите на работодателя се облагат, както беше до 2001 година - с прогресивна скала до 38 процента, работодателят няма да има никаква сметка да изтегля от фирмата парите като личен доход и да ги плаща нелегално на хората", допълни Иван Костов. 

Бившият премиер препоръчва да се възстанови данъчноосигурителната система от реформата преди 2001 година, но по думите му това е очевидно неизпълнима препоръка при сегашните предпочитания на българските избиратели.

"Тогава доходите бяха с необлагаем минимум, нямаше необлагаем минимум за печалбата на предприятията, имаше прогресивна скала, която пречеше да има тези заобикаляния на данъчните и осигурителните вноски. В сегашната икономическа обстановка, когато произведеният брутен вътрешен продукт е с около 3,5 пъти по-голям от тогавашния, държавата трябва да предвиди и данъчни облекчения за реинвестирани в капиталообразуване печалби. В противен случай няма да се стимулира натрупването на капитал и създаването на работни места", допълни Костов, цитиран от БТА. 

Експертът анализира, че в момента вън от съмнение е, че облагането на брутните трудови договори с данъци и осигурителни вноски не е пропорционално. Костов отбеляза, че колкото повече растат над максималния осигурителен доход доходите на облаганото лице, толкова повече делът на данъчните и осигурителни вноски клони към десет процента. Общото облагане на хората с високи доходи клони към десет на сто, а на тези с работна заплата под максималния осигурителен доход, данъчната и осигурителната тежест е 42,7 процента. Всичко това означава, че хората с високи доходи не са ангажирани с контрола на изпълнението на функциите на българската държава", каза Иван Костов. 

Според бившия премиер в България действат и други негативни фактори, които произтичат от недофинансирането на поетите от държавата жизненоважни за обществото функции. Той очерта кои са тези основни функции - в сферата на сигурността, където мнозина доплащат, особено фирми за своята сигурност, на образованието, където родителите плащат допълнителни уроци, в здравеопазването, където всички доплащаме за здравна услуга.

Facebook logo
Бъдете с нас и във