Банкеръ Daily

Финансов дневник

Италия обмисля увеличение на капитала на "Монте Паски"

Централата на "Монте Паски" в Сиена

Рим планира емисия на права за 3 млрд. евро за спасения с държавни пари кредитор "Банка Монте дей Паски ди Сиена", за да засили финансовата му позиция и да го направи по-атрактивен за поглъщане от "Уникредит".

Финансовото министерство смята, че най-подходящият подход за изпълнение на искането на "Уникредит" за "капиталово неутрална сделка" е продажбата на акции с превантивни права, което ще помогне да се защити акционерното участие на сегашните инвеститори, твърдят запознати с въпроса лица. Отстъпката, която ще бъде приложена към офертата, няма да доведе до сериозна редукция на дяловете на акционерите.   

Засега все още се обсъждат различни номинали на емисията и окончателният размер на продажбата на права ще зависи от резултата от проверката, която "Уникредит" прави на счетоводните книги на "Монте Паски", най-вече в частта кои активи са продадени и какъв да е коефициентът на замяна на акции между двете страни по евентуалната сделка, твърдят добре информираните източници. 

Главният изпълнителен директор на "Уникредит" - Андреа Орсел - започна ексклузивни преговори за поглъщане на кредитора от Сиена през юли след като получи съгласието на министерството на финансите от транзакцията да се изключат лошите заеми на "Монте Паски" и всякакви извънредни съдебни действия, както и да се гарантира адекватна защита срещу други потенциални кредитни рискове. Обсъжданията са в ранна фаза и детайлни споразумения, включително за необходимост от увеличение на капитала, ще се анализират след приключването на процеса по дю дилиджънс. 

Въпреки че продажбата на национализирания през 2017-а проблемен кредитор на "Уникредит" е предпочитаният от италианския кабинет вериант, изпълнението на поставените от Орсел предварителни условия ще струва близо 10 млрд. евро на данъкоплатците. "Монте Паски" пък посочва в отчета си за първото полугодие (публикуван през миналата седмица), че каквато и да било комбинация е най-добре да се предшества от увеличение на капитала, което може "да се одобри лесно" от Брюксел. Времето на Рим да се раздели с дяловото си участие в най-старата банка в света изтича, защото според условията на Европейската комисия, одобрила държавната инжекция в доведения до колапс кредитор, това трябва да стане до края на 2021-а.

Очевидно, страните по преговорите клонят към сделка, чиято структура е подобна на приложената при създаването на "Банко БПМ" преди пет години. В нея "Банко пополаре" и "Банко пополаре ди Милано" се споразумяха за транзакция, основана на размяна на акции при коефициент на обмен, отчитащ увеличение на капитала на "Банко пополаре" преди приключване на сливането, посочват експерти. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във