Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ИТАЛИАНСКИТЕ БАНКИ ТЕПЪРВА ЩЕ ВЛИЗАТ В БЪЛГАРИЯ

Маурицио Села, президент на Асоциацията на банките в Италия, пред в. БАНКЕРЪМаурицио Села е председател на Асоциацията на банките в Италия (Asoziazione Bankaria Italiana - ABI) и президент на Банка Села. Роден е в град Биела през 1942 година. Завършва икономическо образование в Университета на Торино. От 1 юни 1966 г. започва работа в Банка Села, където изгражда стъпка по стъпка банковата си кариера. Голяма част от професионалния си живот Маурицио Села посвещава на Асоциацията на банките в Италия (АБИ). Работи за нея от 1976 г., като през 1981-а вече е член на Изпълнителният й комитет, а по-късно е говорител на Изпълнителния комитет и на борда на директорите. През 1997 г. председателства Комисията за водене на преговори с работници, а по-късно и Комитета за работа със синдикатите в АБИ.От 1993 г. е директор на финансовата компания Мартин Маурел, която е базирана в Марсилия, а три години по-късно става директор на Фонда за гарантиране на междубанковите депозити. Повече от десет години ръководи Междубанковата институция за автоматизиране и електронизация. Шест години Маурицио Села е бил председател на Банковата федерация към Европейския съюз. За активната му обществена дейност и за приноса му за развитие на италианския финансов и банков сектор през 1991 г. италианското правителство го удостоява с титлата Рицар на труда.Г-н Села, освен председател на Асоциацията на банките в Италия сте президент и на Банка Села. Съвпадение на имена ли е това, или ръководите собствената си фамилна банка?- Обикновено не говоря за това, но ви благодаря за въпроса. Става дума за фамилната ни банка, в която акционери са членовете на моето семейство. Създадена е от предците ни преди 119 години, през далечната 1886 г. в град Биела, който се намира между Торино и Милано. Имаме над 280 клона в цяла Италия. Работим и в чужбина, установили сме бизнеса си в Швейцария, в Люксембург, както и в някои други европейски финансови центрове. За банката работят над 3700 души. В региона на Югоизточна Европа присъстваме само в Румъния, където във филиала ни са ангажирани над 30 висококвалифицирани специалисти.По статут Банка Села е универсална кредитна институция, но всъщност е специализирана в три направления. Много силен е бизнесът ни в сектора на услугите за населението, както и в разплащанията. Известни сме също така като банка за доверително управление на активите на заможни италиански граждани.Как съчетавате задълженията си като президент на частна банка и председател на такава голяма обществена структура като Асоциацията на банките в Италия (АБИ)?- Опирам се на енергията и знанията на младите банкери. Аз наистина съм президентът на Банка Села, но моят син е изпълнителният й директор. Така че новата генерация изпълнява конкретните задачи и аз мога да разделя времето си между семейния бизнес и обществените задължения.Проявява ли Банка Села интерес и към пазара в България?- Нашата банка е по-малка в сравнение с други италиански кредитни институции, които вече са се настанили в страните от Нова Европа (бел. ред. - така италианците наричат региона на Централна и Източна Европа). Засега нямаме други инвестиции в Източна Европа, освен в Румъния, тъй като сме съсредоточили усилията си в консолидирането на бизнеса ни в Италия. Но може би в бъдеще ще планираме и други инвестиции в Югоизточна Европа, а защо не и в България, при това не само в областта на електронното банкиране.Доколко са верни слуховете, че италианска банка ще погълне германско-австрийския финансов консорциум Ейч Ви Би, който е собственик на две български банки?- Спазвам желязното правило никога да не говоря с конкретни имена на банки. Разказах ви само за Банка Села, защото съм неин президент. Но мога да ви уверя, че и други италиански банки вече правят проучване в България и искат да закупят не само мажоритарни пакети акции, но и миноритарни дялове от български кредитни институции.Значи, да очакваме нови италиански инвеститори на финансовия пазар в България?- Да, и вярвам, че това ще стане съвсем скоро. Но не мога да кажа кога точно и кои ще са италианските банки, защото асоциацията не се занимава с търговски и инвеститорски решения на своите членове. Нека поговорим за ръководената от вас Асоциация на банките в Италия. Колко от италианските кредитни институции представлява тя и как защитава интересите им?- Асоциацията представлява над 90 на сто от италианските банки или повече от 700 кредитни институции. Това са единичните членове на АБИ, а ако се разглеждат като групировки, тогава са около 100. Всички най-големи италиански банки членуват в нашата асоциация. Основната й задача е да представлява интересите им и да лобира за тях пред правителството, министрите, пред всички държавни институции - за по-добри условия на работа в банковия сектор. И не само в Италия, а също така и в Брюксел, във Франкфурт, в цяла обединена Европа. Защото до миналата 2004 г, в продължение на шест години бях президент и на Европейската банкова федерация, която обединява 28 национални асоциации, така че съм запознат с дейността на останалите банкови сдружения в Европа, както и с професионалните им проблеми.Като говорим за италианската банкова асоциация, искам да споделя нещо конкретно. В миналото банковият сектор в Италия беше силно критикуван от обществото. За да разберем причините, направихме проучване и открихме проблемите. Тогава разработихме проекта Патикиари, който представлява открито споразумение между италианските кредитни институции и обществеността. Постарахме се да обясним на хората по един ясен и разбираем начин какви са нашите услуги и продукти. Например колко е цената по текущата сметка на гражданите, или как се изчислява лихвата по кредитите, какви са административните такси, които банките събират за предоставяните от тях услуги, и т.н. По този начин установихме стандартите, по които всяка банка трябва да представя информацията си пред обществеността, за да могат гражданите да сравнят качеството и цената на услугите.Асоциацията на търговските банки в България създаде Етичен кодекс за поведението на кредитните институции...- Етичният кодекс е другият приоритет и на Асоциацията на банките в Италия. Той ясно регламентира принципите на поведение на банкерите, докато проектът Патикиари се отнася по-скоро до конкретния банков бизнес. АБИ предприема и други инициативи, за да осигури стабилен и ефективен ръст на банковата и финансовата система в страната. В условията на конкуренция и в съгласие с италианското и европейското законодателство асоциацията си е поставила за цел да организира конференции и дебати по теми, свързани с общата икономическа ситуация в страната и в ЕС. Грижим се и за социалния мир в бранша - за добрите връзки между работодателите и работническите съюзи в кредитните институции. За всички банки, които са се съгласили АБИ да бъде техен представител, организираме консултации и защитаваме интересите им в трудовите взаимоотношения със служителите им, включително и при подписване на колективни трудови договори. Освен това представляваме италианските банки пред Европейската банкова федерация (European Banking Federation) , както и пред Европейската федерация за ипотечни кредити (Еuropean Mortgage Federation).Казахте, че професионалната организация, която ръководите, наброява над 700 банки. Не са ли те твърде много на брой дори за финансовия пазар на Италия? В италианския банков сектор не протичат ли процеси на консолидация, както това се случва на общоевропейската финансова сцена? - В моята банкова група Села например има шест отделни банки, но търговската марка е една, което е една от особеностите на италианския банков пазар. В Германия кредитните институции са над четири хиляди. Твърдя, че банките в Италия са много по-консолидирани, отколкото в Германия или във Франция.Какъв е маржът между лихвените проценти по кредитите и депозитите в Италия?- Той е 3.9 процента. А в България, доколкото съм информиран, маржът е 6 процента. Значи италианските кредити са много по-евтини, отколкото са българските. Но след като станете пълноправен член на Европейския съюз, а по-късно и на Еврозоната, постепенно разликата ще се стопи и лихвените проценти ще се доближат до европейските.Агресивно ли рекламират италианските банки услугите си и какви правила спазват, за да запазят доверието на хората в банковата система?- Принципът, към който италианските банки се придържат, е рекламата да казва истината на потребителите. Ако бизнесът на банките е прозрачен, потребителят ще ги разбере, ще има доверие в тях и ще купи това, от което се интересува. В Италия открихме едно много просто правило, което е валидно и за други места по света. Формулираме го като корпоративна и социална отговорност. Предприемачите в банковия сектор, които се съобразяват с правилото за корпоративна и социална отговорност, постигат по-големи печалби, развиват по-добре бизнеса си. Така че в техен интерес е да бъдат не само добри бизнесмени, но и социалноотговорни корпоративни граждани.

Facebook logo
Бъдете с нас и във