Банкеръ Daily

Финансов дневник

Исландската централна банка вдигна водещата си лихва

Централната банка на Исландия (Seðlabanki Íslands) повиши основната си лихва с още един процентен пункт до петгодишен връх в опит да се овладее инфлацията, съобщава ДПА. Комитетът по паричната политика на банката е вдигнал основния лихвен процент по седемдневните срочни депозити със 100 базисни пункта до 4.75 на сто, което е най-високата му стойност от 2017 година досега.

През тази година лихвата в Исландия вече бе увеличена с 275 базисни пункта.

Степента на повишаване на лихвените проценти обаче ще е следствие от решенията, които ще се взимат от компаниите, на пазара на труда и в областта на държавните финанси, отбелязват институцията.

Мерките на централната банка са в опит да се овладее инфлацията в страната, която се ускори до 7.6% при 7.2 процента през април. И в Исландия се оказва, че цените на жилищата, както и на други вътрешни разходни позиции, са силни двигатели на инфлацията. Натиск върху цените естествено оказват и рязкото поскъпване на петрола и суровините на световните пазари.

Икономиката на Исландия е от типично скандинавски тип – изключително добре развита социална система, ориентирана към индивидуалното благосъстояние на хората, ниска безработица, стабилни темпове на икономически растеж и равномерно разпределение на доходите на населението.

Исландия разполага с богати енергийни ресурси. Енергетиката е стратегически отрасъл на исландската икономика. Общо 45% от енергийните потребности се осигуряват от водноелектрически централи, а 30% от геотермални източници. „Ледената страна“, както се нарича страната на исландски, произвежда и изнася значителни количества алуминий и феросиликон, като делът на химическата индустрия в БВП на Исландия непрекъснато нараства през последните години.

Силно развит е финансовият и банков сектор. Водещите търговски банки в страната стъпват все по-уверено на банковия пазар в Скандинавия и Европа като цяло, включително чрез установяване на контрол и закупуване на чуждестранни търговски банки и застрахователни дружества.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във