Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ИПОТЕЧНИ ОБЛИГАЦИИ ЗА ТРИ МИЛИОНА ЛЕВА ПУСКА ПИБ

Първа инвестиционна банка ще пусне ипотечни облигации на фондовата борса до края на юни 2001 година. Решението за издаването им бе взето от акционерите й на 15 май 2001 година.
Емисията от ценни книжа няма да надхвърли 3 млн. лв., а срокът им за погасяване ще е две години, съобщи за в. БАНКЕРЪ изпълнителният директор на ПИБ Йордан Скорчев. По неговите думи облигациите на ПИБ ще бъдат обезпечени с ипотеките на имоти, които са заложени пред банката от различни фирми, нейни кредитополучатели. Срокът за погасяването на тези заеми също не е по-дълъг от две години.
Ако първата емисия ценни книжа бъде пласирана успешно, до края на годината банката ще издаде и нови ипотечни облигации. Тяхната обща номинална стойност ще е 2 млн. лева. Идеята на мениджърите на ПИБ е да пробват нагласата на пазара към новия вид ценни книжа, преди да се впуснат в жилищното кредитиране.
Преди два месеца изпълнителният директор на ПИБ Матьо Матеев съобщи, че банката има намерение да предложи дългосрочни заеми за покупка и ремонт на жилища. Той заяви, че ако този продукт срещне интерес сред клиентите и броят на кредитите е достатъчно голям, банката дори може да създаде своя дъщерна институция, която да се занимава само с този вид бизнес. Един от вариантите да се осигурява финансиране за жилищни заеми е срещу тях да се емитират ипотечни облигации.
Общото събрание на ПИБ прие баланса и отчета за приходите и разходите й за 2000 година. Чистата печалба на банката е над 8.7 млн. лв., като акционерите й взеха решение тя да бъде заделена във фонд Резервен. ПИБ е една от най-агресивно развиващите се кредитни институции на нашия пазар. За изминалата година активите й са нараснали с повече от 57% - до 320.1 млн. лв., а общият размер на отпуснатите от нея кредити е удвоен, като в края на 2000 г. той надхвърля 151 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във