Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ИПОТЕЧНИ ОБЛИГАЦИИ ЗА ТРИ МИЛИОНА ЕВРО ПУСКА БАКБ

Ипотечни облигации на стойност близо 3 млн. евро ще емитира чрез публична подписка Българо-американската кредитна банка (БАКБ). Това бе едно от решенията на общото събрание на акционерите й, взети на 18 май 2001 година. Подготовката на тази първа емисия ще приключи през юни 2001 г., съобщи Ивайло Ботев - мениджър Развитие на БАКБ. Лихвата по облигациите ще бъде около 7%, а срокът на погасяването им - три години. Първата емисия ипотечни облигации ще бъде пусната заради заявения интерес на инвеститорите, с които разговаряме, допълни Ботев. И поясни, че засега това са предимно пенсионните фондове. Дълговите ценни книжа ще бъдат издадени на базата на обезпечения по ипотечните кредити на БАКБ. Те са гарантирани с недвижими имоти в градове със силно развит пазар за тях (София, Пловдив, Бургас и Варна).
Българо-американският инвестиционен фонд, притежаващ 99.99% от акциите на БАКБ, реши след печалбата й за 2000 г. в размер на 3.218 млн. да бъде заделена във фонд Резервен. Фондът се отказа от дивидент, за да бъде увеличена капиталовата база на банката до около 36 млн. лева. Това ще позволи да се повиши размерът на инвестициите, а оттам и финансовият резултат на банката за текущата година. Печалбата на БАКБ през 2000-а се е увеличила с 52.37% в сравнение с 1999 г., а ръстът на предоставените кредити е 37%, като общата им сума е над 74 млн. лева. Съотношението на отпуснатите заеми към всички активи на банката (85 млн. лева) е 87.11%, което я поставя сред най-активно кредитиращите банки в България. За одитиращо дружество и през тази година бе предпочетена компанията Артур Андерсен България ООД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във