Банкеръ Daily

Финансов дневник

Инвестиране през телефона – мисия възможна с новата функционалност в мобилното банкиране на ОББ

В условията на нулеви лихви по спестовни и депозитни продукти и отказа на вече няколко от големите банки да приемат срочни депозити все повече на дневен ред пред хората стоят въпросите: Защо не печелим достатъчно от парите си? Има ли продукт, който може да запази стойността на парите ни във времето и да замени традиционните такива?

Затова всяка възможна алтернатива заслужава да се разглежда внимателно. Все повече хора се обръщат към потенциала, който предоставят инвестициите. Тъй като икономиките в световен мащаб се развиват, реалният бизнес е единствената възможност, която може да запази стойността на парите ни във времето и да се пребори с инфлацията, в дългосрочен план. Чудесна възможност за хората, които не са професионалисти и не могат да отделят време за анализи, са Взаимните фондове - т.нар. предприятия за колективно инвестиране, един от най-популярните варианти в развитите страни, е все по-предпочитан и в България.

Взаимните фондове са „кошница“ от акции, облигации и други финансови инструменти, които са в различно съотношение в зависимост от инвестиционните цели на фонда. Закупуването на взаимни фондове може да се извършва с еднократни инвестиции или регулярно т.е. чрез систематично инвестиране - систематичен инвестиционен план. 

В случай, че клиентът избере втората възможност, то той започва да инвестира всеки месец предпочитана от него сума, като се съобразява изцяло с предпочитанията си.

Този начин на инвестиране има няколко основни предимства: помага ни да си създадем дисциплина на заделяне от месечния ни доход за различни цели, лесно и неусетно събиране на средства без да се ангажираме с големи суми, можем да променяме всичко, съобразно моментното ни финансово състояние, плюс ползата от усредняване на цената, на която се купуват дяловете във взаимния фонд.

Систематичното инвестиране улеснява постигането на дългосрочни цели – пенсиониране, образование, закупуване на желана по-скъпа вещ, пътуване или стартиране на собствен бизнес, например. Отделяйки неголяма сума от месечния бюджет, нараства вероятността да  се запази дисциплина, а тя е от критично значение за успех на капиталовия пазар. Например, доста по-лесно е да инвестираме 100 лева на месец, отколкото наведнъж - 1200 лв.

Специалистите от ОББ съветват инвестициите в дялове да се държат възможно най-дълго и средствата да се използват тогава, когато са необходими. При правилно избран взаимен фонд с малки суми и за дълъг период от време, е възможно да се акумулира значителен портфейл, с далеч по-висок шанс за качествена доходност и разбира се да се постигнат дългосрочни цели.

Най-голямата новост на финансовия пазар е, че сега тази инвестиционна възможност се предоставя и изцяло дигитално в мобилното банкиране на ОББ. В приложението ОББ Мобайл стартиращи инвеститори могат да опитат от света на инвестициите чрез систематичното инвестиране, което в ОББ наричат „Систематичен инвестиционен план“ или накратко СИП. Това означава, че всеки сам преценява каква сума може да заделя месечно и кога е удобната за него дата за инвестиране и то само с няколко клика – бързо, лесно, интересно. Могат да инвестират във фонд ОББ Експертийз Динамичен Балансиран и имат възможност сами да изберат в каква валута да започнат инвестицията си – в лева или в евро.

Освен закупуването на СИП през мобилното банкиране, клиентите ще могат и да го променят, в зависимост от моментното състояние на техния финансов статут и възможности, а именно: ще могат да сменят размера на месечната си вноска, избраната дата на инвестиране, както и сметката, служеща за събиране на вноските.

И не само: Чрез новата функционалност в ОББ Мобайл, всички нови и вече съществуващи инвеститори, ще имат възможност да виждат направените от тях инвестиции, както и да проследяват развитието им - навсякъде и по всяко време, само чрез своя смартфон.

Със СИП в ОББ Мобайл неусетно се спестява чрез малки суми, без нужда да се пресмятат различни видове схеми и да се губи време в посещения на офиси, без усещането, че се нарушава комфорта на живот или семейния бюджет. По този начин клиентите генерират едно малко състояние, което може да използват по всяко време, когато им потрябва, като същевременно имат възможност да реализират и доходност от натрупаната инвестиция. Важна подробност е, и че реализираният доход от инвестиции във взаимни фондове не се облага с данък.

Facebook logo
Бъдете с нас и във