Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ИНВЕСТИРАМЕ АКТИВНО В ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ

Г-н Хасиотис, каква е стратегията за развитие на Пощенска банка през 2006-а и следващите години?
- Нашите планове са банката да се разраства както на пазара на банкиране на дребно, така и в корпоративното финансиране. Клоновата мрежа на Пощенска банка е една от най-динамично развиващите се в страната, като към момента имаме близо 150 локации, включително и пет бизнес центъра за корпоративни клиенти, а до края на годината планираме значително допълнително увеличение. За нас е от изключителна важност да бъдем близо до нашите клиенти, за да можем да откликнем на техните финансови нужди във всеки един етап от живота им.
Ще бъдем все по-активни на пазара на инвестиционното банкиране и на капиталовите пазари. В момента динамично разработваме и една-две нови области на дейност, за които по-нататък ще ви дам детайли.
В този смисъл как се чувствате в конкуренция с останалите гръцки банки, които оперират в България?
- Всъщност ние се конкурираме с едни от най-добрите и мощни европейски банки, като повечето от тях са част от международни финансови групи. Защото, както е известно, България напълно е приватизирала банковата си система. Така че играчите са много, а конкуренцията - изключително силна. За нас конкурентната среда е изключително важен фактор за развитието на банковия пазар в България, като по този начин се стимулира разработването на европейски финансови продукти, внедряването на нови технологии и обслужване на клиентите в сектора на все по-високо ниво. В резултат на това банковият сектор в България е сред най-добре подготвените за членството на страната в Европейския съюз.
Какви инвестиции ще направи Пощенска банка в икономиката на страната?
- През 2005 година банката е инвестирала около 40 млн. лв., а през 2006 предвиждаме да вложим дори по-голяма сума. Както виждате, това са 100 млн. евро, похарчени именно за инвестиции в икономиката на България.
Освен това основен наш приоритет е развитието на човешките ресурси - ние инвестираме усилено в нашите служители - в тяхното обучение и допълнителна квалификация, която да отговаря на европейските стандарти. Но инвестицията ни се простира отвъд рамките на нашата организация - Пощенска банка е първата финансова институция, която инвестира сили и средства за подпомагане на средното образование в страната. За втора поредна година ние провеждаме програмата Силен старт с Пощенска банка, в рамките на която най-добрите ученици от 511 училища с изучаване на чужд език в цялата страна ще получат стипендии в размер на 450 лева. Тази година ние планираме да разширим програмата, като отворим възможност и студенти от най-престижните икономически университети в България да се включат от началото на академичната година. Пощенска банка има една от най-дългогодишно утвърдените стажантски програми. С радост мога да заявя, че голяма част от нашите стажанти в момента са част от нашия екип и са сред най-перспективните млади специалисти.
В каква степен рестрикциите на Българска народна банка по отношение на кредитирането попречиха на Пощенска банка да осъществи амбициите си в областта на банкирането на дребно?
- Целта на тези ограничения има два аспекта. От една страна, е важно самите банки да могат да контролират потенциалните рискове във връзка с предоставянето на кредити за населението. От друга - да се забави кредитната експанзия, за да се овладеят процесите, свързани с дефицита по текущата сметка на платежния баланс. Трябва да подчертая, че Пощенска банка се чувства много спокойно, защото нейното портфолио се контролира много добре от гледна точка на риска. Ние сме сигурни, че рисковете, които поемаме, са обект на правилен и подходящ надзор. В този смисъл ние се чувстваме комфорно в условията на надзора, който упражнява БНБ.
Иначе, разрастването на обема на кредитите е част от процеса на нашето разрастване. Но ние се стремим да спазваме и наложените лимити за кредитиране. Това ни струва пари, както и пропуснати възможности.
Каква е причината за по-слабата активност на Пощенска банка в борсовата търговия в България?
- Ние проявяваме голям интерес към борсовата търговия в България. Ако не греша, заемаме едно от първите пет места по брокерска дейност на фондовата борса. Но е вярно също, че предлагането на компании на борсата е ограничено. А това е проблем за ликвидността, тъй като големите инвеститори не могат да направят достатъчен обем от вложение. За тях възниква въпросът не само как ще влязат в борсовата търговия, но и как ще излязат от нея.
Имате ли планове за финансиране или съфинансиране на инфраструктурни проекти в България заедно с останалите гръцки банки в България и по-конкретно в проекти, свързани с изграждането на пътната инфраструктура?
- Гръцките банки са изразили желание за участие във финансиране на инфраструктурни проекти в страната. По-конкретно в европейски коридор 4. Смятаме, че такива проекти са много важни за България, защото дават възможност на държавата да развие инфраструктурата си.
Какви са темповете на развитие на Пощенска банка през тази година?
- Резултатите на Пощенска банка са изключително окуражителни. През 2005-а, както и за първото тримесечие на 2006-а, банката отчита ръст по отделните финансови показатели, които изпреварват тези на пазара. Приходите й през 2005-а се покачиха с 64% в сравнение с 2004 г. и достигнаха 116.6 млн. лева. Това е в резултат не само на увеличените обеми на продажбите на услуги, но и на подобряването на маржовете. Нетната печалба стабилно нарасна с 62%, възлизайки на 27.6 млн. лв. - най-високата в историята на банката. Активите ни нараснаха с 47 процента. Общият пазарен дял в кредитирането достигна 6.57 процента. Изпреварихме ръста на пазара в ключови сфери като ипотечното кредитиране (242% ръст), потребителските кредити (131%) и бизнес кредитите (22%). Надяваме се в бъдеще тази тенденция да се запази.

Facebook logo
Бъдете с нас и във