Банкеръ Daily

Финансов дневник

Инвестиционните животозастраховки са най-търсени у нас

В България най-значителен е ръстът на премийния приход при инвестиционните животозастраховки (132% на годишна база). Това вероятно се дължи на търсенето на по-изгодни алтернативи за спестяванията в условия на нулеви лихви по депозитите. Това стана ясно от организираната от Асоциацията на българските застрахователи онлайн дискусия „За животозастраховането: индивидуални ползи и пазарно развитие“. Събитието е част от дейностите от кампанията на организацията „на фокус: животозастраховане“.

Темите бяха представени и коментирани от Веселин Ангелов, член на Управителния съвет на АБЗ и изпълнителен директор на ЗАД „Алианц България“, Росица Велинова, изпълнителен директор на „ЦКБ Живот“ ЕАД и Андрей Георгиев, изпълнителен директор на ЗК „Евроинс Живот“ ЕАД.

Пандемията насочи вниманието към необходимостта от застрахователна защита на здравето и живота ни, а инвестиционните животозастраховки предлагат тази комбинация - защита при основни рискове за здравето и живота и възможност за по-доходоносно управление на спестяванията, отбелязват експертите. Наблюдава се ръст (12% на годишна база) при рисковите животозастраховки (само с покрит риск смърт), като вероятно двигатели са ръстът при кредитирането и отново по-високото разбиране за необходимостта този продукт. Последното може да е причина и за ръста при здравните застраховки (11%, годишна база).

В последвалата дискусия бяха коментирани въпроси, свързани с инвестиционните животозастраховки като инструмент, предлагащ защита по рискове, свързани със здравето и живота, и едновременно даващ алтернатива за възможна по-висока доходност на спестяванията.  Друга тема бяха животозастраховките, свързани с кредити и различни потребителски въпроси.

Сред водещите послания на дискусията беше, че предварителното проучване и информираност по отношение на животозастраховките, а и останалите видове застрахователни продукти, е в основата на удовлетвореността ни като клиенти.

Съветите на експертите

За да изберем подходящ за нас продукт трябва да сме наясно за какви рискове за живота и здравето ни търсим застрахователна защита и съответно да ги включим в  покритията по полицата. Няма как застраховател да изплати обезщетение за събитие, което не е покрито в застраховката ни.

Също толкова важно е да изберем (и да сме наясно) каква е сумата, за която искаме да се застраховаме по отделните рискове. Тази застрахователна сума е максималният размер на обезщетение, което можем да получим. Отново - няма как да очакваме застрахователят да изплати обезщетение, надвишаващо размера на застрахователната сума за всеки отделен риск, която ние сме избрали.

При сключване на животозастраховка трябва вярно да декларираме здравословното ни състояние и други обстоятелства. Това е особено важно, защото обратното може да доведе до отказ за изплащане на обезщетение.

И накрая - ние обичайно  отделяме много време и усилия да се информираме предварително при покупка на вещ - автомобил, телефон или телевизор. Нека постъпваме по същия начин и дори с повече внимание и ангажираност при избор на животозастраховка или друг застрахователен продукт. нека си дадем сметка, че от това зависи качеството на живот на на семейството ни и на нас самите. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във