Банкеръ Daily

Финансов дневник

Инвестиционните фондове в България управляват близо 4 млрд. лева

Към края на март активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 3.91 млрд. лева, показват изчисленията на БНБ. Размерът им намалява с 232.3 млн. лева (5.6%) в сравнение с година по-рано и с 401.8 млн. лева (9.3%) спрямо декември 2019 г. 

Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към март е 3.1%, при 3.5% от БВП за същия месец на 2019-а и 3.6% към края на четвърто тримесечие на 2019 г.

Активите на местните инвестиционни фондове достигат 1.60 млрд. лева, като спрямо март 2019 г. те се увеличават с 40.8 млн. лева (2.6%). В сравнение с декември 2019 г. активите намаляват със 109 млн. лева (6.4%).

Към края на първо тримесечие активите на фондовете, инвестиращи в акции, намаляват с 0.4 млн. лева (0.1%) до 614.6 млн. лева при 615 млн. лева към март 2019 г., а тези на балансираните фондове се увеличават с 9 млн. лева (2.8%) до 327.9 млн. лева при 319 млн. лева към края на третия месец на миналата година.

Статистиката показва още, че средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, се увеличават с 32.3 млн. лева (5.2%) до 657.9 млн. лева към разглеждания месец при 625.6 млн. лева към края на март 2019 г. В сравнение с декември активите на фондовете, инвестиращи в облигации, намаляват с 55.1 млн. лева.

Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове сочи, че към края на март инвестициите в България се увеличават на годишна база с 54.1 млн. лева (6.4%) до 896.4 млн. лева при 842.3 млн. лева година по-рано, а в страните от Европейския съюз нарастват със 77.7 млн. лева (24.5%) до 395.5 млн. лева при 317.7 млн. лева към края на март миналата година. В сравнение с декември 2019-а инвестициите в България намаляват с 26.9 млн. лева (2.9%), а тези в останалите страни от Европейския съюз – с 42.3 млн. лева (9.7%). 

Колкото до привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове - те са 2.3 млрд. лева. На годишна база средствата намаляват с 273.1 млн. лева (10.5%), а в сравнение с края на миналата година размерът им спада с 292.9 млн. лева.

Задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор "Застрахователни компании и пенсионни фондове" намаляват с 360.9 млн. лева (18.3%) до 1.60 млрд. лева при 1.96 млрд. лева към март 2019 г. Пасивите към сектор "Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства", пък се увеличават - с 97.2 млн. лева (22.8%) до 523.2 млн. лева към края март при 426 млн. лева към края на първо тримесечие на 2019 г. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във