Банкеръ Daily

Финансов дневник

Инвестиционните фондове в България управляват активи за 4.3 млрд. лева

Към края на септември 2019 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 4.371 млрд. лева, сочат данни на БНБ. Техният размер нараства с 418 млн. лева (10.6%) в сравнение със септември 2018 г. и намалява с 83.5 млн. лева (1.9%) спрямо юни 2019 г. Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към септември 2019 г. е 3.8%, при 3.6% от БВП към септември 2018 г. и 3.8% към края на второто тримесечие на 2019 г.

Размер и структура на активите

Активите на местните инвестиционни фондове към края на септември достигат 1.657 млрд. лева, като спрямо същия месец на 2018 г. те се увеличават със 195.4 млн. лева (13.4%). В сравнение с юни 2019 г. активите се увеличават с 39.3млн. лева (2.4%).

Към края на третото тримесечие на тази година активите на фондовете, инвестиращи в акции, се повишават с 67.9 млн. лева до 629.3 млн. лева при 561.4 млн. лева към миналия септември, а тези на балансираните фондове се увеличават с 28.6 млн. лева до 329.4 млн. лева при 300.8 млн. лева към края на септември 2018 г.

Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, се увеличават с 98.9 млн. лева (16.5%) до 696.7 млн. лева към септември тази година при 597.8 млн. лева към края на септември 2018 г. В сравнение с юни 2019 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, нарастват с 6% до 39.1 млн. лева.

Към края на септември активите на фондовете, инвестиращи в облигации, имат относителен дял 42% от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове, при 40.9% към септември 2018 г. и 40.6% към юни 2019-а.

Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към септември 2019-а инвестициите в България се увеличават на годишна база със 157.6 млн. лева до 895.4 млн. лева при 737.7 млн. лева към края на септември миналата година, а в страните от Европейския съюз нарастват със 160.1 млн. лева до 400 млн. лева при 239.9 млн. лева към края на септември 2018 г.

Размер и структура на пасивите

Към края на септември привлечените средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 2.71 млрд. лева. Спрямо същия месец на 2018 г., те нарастват с 222.6 млн. лева (8.9%). В сравнение с края на юни 2019 г. (2.8 млрд. лева) размерът на пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към резиденти на България намалява със 122.8 млн. лева.

По институционални сектори към края на третото тримесечие на тази година задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват със 133.7 млн. лева до 1.99 млрд. лева при 1.86 млрд. лева към септември 2018 г.

Пасивите към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, се увеличават с 98.8 млн. лева до 518.9 млн. лева към септември 2019 г. при 420.1 млн. лева към края на третото тримесечие на 2018 г.

Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на септември 2019 г. са Застрахователните компании и пенсионните фондове (73.5%) и Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (19.1%).

Facebook logo
Бъдете с нас и във