Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ИНВЕСТБАНК вдига капитала с 10 млн. лева

Редовното годишно общо събрание на акционерите на ИНВЕСТБАНК, което се проведе на 19 юни 2018-а, взе решение да увеличи капитала на кредитната институция с 10 млн. лева. Според официалното съобщение на банката това увеличение е част от стратегията й за развитие. То ще се осъществи чрез издаване на нови 10 млн. броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, всяка с номинална и емисионна стойност от по 1 лв. при отпадане на предимствата на акционерите по чл.194, ал.1 от Търговския закон и под условие за изкупуване на акциите от увеличението от акционера "Феста Холдинг" АД.

"След планираното увеличение акционерният капитал на банката ще нарасне на 131 666 667 лв. , а собственият й капитал  ще бъде в размер на 205 997 000, което ще повиши конкурентоспособността й и ще спомогне за постигането на стратегическите бизнес цели на банката", пише в официалното съобщение на кредитната институция.

Може да се предполага, че увеличението на капитала е свързано и с намеренията на банката да придобие "Банка Пиреос България". Конкурентното участие в наддаването за нея изисква от ИНВЕСТБАНК солидна капиталова основа и сериозни партньори, защото "Банка Пиреос България" е доста по-голяма от ИНВЕСТБАНК по размер и на активите, и на капитала си. Освен това конкурентите на ИНВЕСТБАНК в тази сделка са много сериозни. Става дума за Пощенска банка и за гръцката Юробанк, както и за Българо-американска кредитна банка. Не бива да се пренебрегват също  апетитите и възможностите на инвестиционния фонд ADM Capital, който също се споменава като един от кандидатите за "Банка Пиреос България".

Освен участието в наддаването за "Банка Пиреос България"  ИВЕСТБАНК  е изправена и пред предизвикателството успешно да приключи сделката по придобиването на ТБ "Виктория". Очаква се съответното разрешение от Комисията за защита на конкуренцията и последващото й поглъщане. Тази операция също изисква определени финансови усилия, за които са  нужни  солиден  капитал и  ликвидност.

Освен решението за увеличение на капитала  общото събрание на акционерите на ИНВЕСТБАНК прие годишния доклад на управителния й съвет за дейността й през 2017-а   и избра нейни одитори през 2018-а  да бъдат "БДО България" ООД и "Одит Корект" ООД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във