Банкеръ Daily

Финансов дневник

"Инвестбанк" увеличава капитала си с до 22 млн. лева

"Инвестбанк" ще увеличи капитала си до 21 944 445 лв. посредством издаване на нови поименни акции с право на глас и емисионна стойност от 1 лв., стана ясно след Общо събрание на акционерите на банката. От кредитната институция предвиждат да осъществят и процедура по замяна на инструменти от допълнителния собствен капитал от първи ред с такива от по-висок клас с цел - съществено подобрение структурата на собствения капитал.

В края на 2019-а година стартира процедура по замяна на две емисии облигации – дългово-капиталови хибридни инструменти на обща стойност 39 210 хил. лв. /20 млн. евро/ с акционерен капитал, припомнят от "Инвестбанк". Това решение се предхожда от аналогично решение от проведените на 13.01.2020 г. – две Общи събрания на облигационерите – по отделните емисии облигации.

Очаква се процедурата да приключи през м. март тази година след одобрение от Българската народна банка.Акционерите одобриха и представените от ръководството на банката Годишен доклад зa дейността нa бaнĸaтa зa 2019 г., Годишен Финансов отчет за 2019 г., заверен от одиторските предприятия, както и Предложението за разпределение на печалбата за 2019 г. в размер на 2 089 хил. лв.

"Инвестбанк" АД приключи 2019 година с печалба преди заделянето на законовите провизии в размер на 34,949 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във