Банкеръ Daily

Финансов дневник

Инвестбанк ще приложи индивидуален подход към всеки кредитополучател на банката

В условията на извънредно положение в страната, вследствие на COVID-19, „Инвестбанк“ АД предприема следните мерки: прилага облекчена процедура за разглеждане предоговарянето на кредитни продукти за физически и юридически лица, в  съответствие с конкретните нужди на всеки кредитополучател. По тази процедура, физическите лица с кредити в банката могат да предоговорят условията по ипотечни и потребителски кредити, кредит овърдрафт, включително овърдрафт по кредитна карта, като ползват гратисен период по главница за срок до 12 месеца.

За юридически лица, осъществяващи дейност в силно засегнатите сектори, определени от правителството, „Инвестбанк“ АД предоставя до 12-месечно облекчение по всички видове плащания на главница. Срокът може да надхвърли 12 месеца в случаи, когато бизнесът е със сезонен характер и/или възстановяването му изисква по-дълъг срок за нормализиране на паричните потоци.

Кредитополучателите ще могат да поискат отлагане на вноските по кредитите, чрез обаждане по телефон към своя кредитен консултант и изпращане на искане по електронен път. 

В създалата се кризисна ситуация, „Инвестбанк“ АД остава близо до своите клиенти чрез  облекчаване на финансовата им тежест и оказване на подкрепата, от която имат нужда. Банката ще приложи индивидуален подход за идентифициране и удовлетворяване потребностите на всеки кредитополучател.

За допълнителна информация относно възможността за предоговаряне на кредит, клиентите на „Инвестбанк“ АД могат да се обадят на националния телефон 0700 12 555 или на 17 555. Винаги до теб!

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във