Банкеръ Daily

Финансов дневник

"Инвестбанк" плати за ТБ "Виктория"

"Инвестбанк" АД успешно приключи сделката по придобиването на 100% от акциите от капитала на Търговска банка "Виктория" ЕАД. Това стана факт след получаване на необходимите одобрения от компетентните регулаторни органи. Продажбата на акциите бе регистрирана на 12 юли в Централния депозитар.

Ден по-рано, на 11 юли, "Инвестбанк" преведе по ЕСКРОУ сметката на продавача - обявената в несъстоятелност "Корпоративна търговска банка", 89 374 849.35 лева. От тази сума 4 300 000 лв. са за придобиването на 100% от капитала на ТБ "Виктория", а останалата част от парите - 85 074 849.35 лв., е за изплащане на депозита към КТБ.

Прехвърлянето на собствеността на акциите на "Инвестбанк" се извърши на 12 юли. След покупката на ТБ "Виктория" балансовите активи на "Инвестбанк" АД надхвърлят 2.1 млрд. лв., а собственият й капитал  след решението за неговото увеличение в размер на 10 млн. лв., прието на проведеното на 19 юни тази година общо събрание, възлиза на 226 млн. лева. Кредитният портфейл на двете банки - на купувача и придобитата от него ТБ "Виктория", към 31 май 2018-а е 814 млн. лв. по балансова стойност.

Следващият етап от процеса, съгласно стратегията на  "Инвестбанк", е преобразуване на ТБ "Виктория" чрез вливането й в нейния нов едноличен собственик. Това ще доведе до повишаване на стойността на балансовите активи на "Инвестбанк".

След придобиването на ТБ "Виктория"  "Инвестбанк" е изправен пред още едно, много по-голямо предизвикателство. Тя е един от кандидатите за покупката на "Банка Пиреос България". В това наддаване обаче няма и не може да участва самостоятелно, затова ще разчита на съвместна оферта със свои стратегически партньори. Само че участниците в процедурата са притеснени от факта, че тя не е ясно разписана и обвързана с конкретни етапи и срокове, които да са публично обявени. Това ги лишава от възможността да преценят къде реално се намират техните оферти спрямо предложенията на конкурентите и какви действия биха могли да очакват от продавача.

Вярно е, че когато става дума за продажба на частни банки, каквато е "Банка Пиреос България", техните собственици - в случая гръцката "Приеос Банк", по правило водят затворени преговори с потенциални купувачи чрез инвестиционен посредник, без да се обвързват с прозрачни и конкретни процедури. Но случаят с "Пиреос Банк" не е типичният за частни банки, защото тя е подкрепена с пари на европейските данъкоплатци. Именно тази подкрепа е основният аргумент на Европейската комисия да я притиска  да продаде всички свои дъщерни дружества в чужбина - в това число и в България. Поради тази причина някои финансисти са на мнение, че не е редно гърците да се ползват от привилегиите на затворените преговори, а трябва да проведат търг с ясни, конкретни и публично обявени критерии и правила.

Facebook logo
Бъдете с нас и във