Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Инвестбанк и "Лев Инс" искат ТБ "Виктория"

Двама инвеститори са проявили интерес към покупката на ТБ "Виктория". Тя, както е известно, е собственост на обявената в несъстоятелност Корпоративна търговска банка. Това са Инвестбанк и застрахователната компания "Лев Инс". Те единствени са подали оферти до края на януари 2016-а, когато изтече срокът за събиране на предложения от потенциални инвеститори. Дали офертите им ще бъдат разгледани обаче трябва да реши БНБ. На нея се пада последната дума, когато се преценява дали един инвеститор може да придобие кредитна институция у нас, или не.

За момента Инвестбанк и "Лев Инс" са обявили само, че имат намерение да купят ТБ "Виктория" и са поискали да бъдат допуснати да направят "дю дилиджънс" - пълна финансова и правна проверка в нея. На базата на този "дю дилиджънс" ще бъдат изготвени и конкретните финансови предложения на двамата кандидати.

При оценката на офертите ще се вземе предвид финансовото състояние на кандидат-инвеститорите и възможностите им да осигурят дългосрочна финансова подкрепа, както и развитието на ТБ "Виктория". Едва след това ще се разглежда финансовото предложение за покупка, което би трябвало да включва цената, която се предлага за акциите на КТБ в ТБ "Виктория", а също и условията, при които закупената банка ще върне депозита на КТБ. Той е около 150 млн. лева. Всъщност именно погасяването на този дълг е по-важната част от сделката, защото става дума за сериозни пари.

Ако предложението на потенциалните инвеститори бъде преценено от синдиците като приемливо и надзираващия ги Фонд за гарантиране на влоговете, цената за покупката на акциите едва ли ще е проблем. Тя най-вероятно ще е минимална, защото ТБ "Виктория" почти няма бизнес. Нейните активи са около 167 млн. лв., а вземанията й по отпуснати кредити са 113 млн. лева. Всъщност именно липсата на сериозен бизнес в ТБ "Виктория" обяснява защо засега няма и външни купувачи за нея. В случая експертите отдавна смятат, че интерес към нея биха проявили само инвеститори от България или от държави извън ЕС, които биха искали да се сдобият с банков лиценз.

Ако БНБ реши, че сегашните двама кандидати не са подходящи да станат собственици на ТБ "Виктория", синдиците на КТБ имат две възможности за действие - да започнат нова процедура по търсене на инвеститори или да поискат ТБ "Виктория" да влезе в така наречената доброволна ликвидация. За целта обаче те трябва да предприемат действия за капитализация на банката, защото заради акумулираните от нея загуби капиталът й може да падне под границата от 10 млн. лв. - минимума, под който по европейските регламенти една институция не може да има банков лиценз. Първите стъпки в това направление вече са направени, тъй като с решение на синдиците, одобрено от Фонда за гарантиране на влоговете, дългово-капиталовите инструменти, дадени на ТБ "Виктория", са трансформирани в акционерен капитал. По този начин той е увеличен с 30 млн. лева.

При доброволната ликвидация най-вероятно целият депозит на КТБ в ТБ "Виктория" ще бъде трансформиран в капитал. След което ТБ "Виктория" ще удовлетвори всичките си кредитори, а останалите след тази операция пари ще преведе на акционера си - в случая на синдиците на КТБ. Това обаче е краен вариант. За момента - след увеличаването на капитала на ТБ "Виктория", най-вероятно процедурата за набиране на инвеститори ще бъде удължена.

Facebook logo
Бъдете с нас и във