Банкеръ Daily

Финансов дневник

„Инвестбанк“ АД модернизира своята мрежа от банкоматни устройства

Клиентите на банката имат възможност да внасят средства и да разполагат с тях по сметката си след по-малко от 30 минути след внасянето им

„Инвестбанк“ АД се е утвърдила като динамично развиваща се българска банка, която разширява присъствието си на финансовите пазари, като предлага на своите клиенти и партньори иновативни продукти, най-съвременни услуги и индивидуален подход към обслужването. В съответствие със съвременните бизнес стандарти и технологии и с най-добрите банкови практики, „Инвестбанк“ АД следва последователна политика за развитие и внедряване на иновации в полза на клиента.

Модернизацията на мрежата от банкоматни устройства ще благоприятства за удобството и оптималното ниво на обслужване, осигуряващо непрекъсваемо 24/7 обслужване на клиентите на Банката. От края на месец август клиентите на финансовата институция вече имат възможност да извършват безконтактни транзакции, вноски на средства по своите сметки, както и да погасяват задължения по кредитна карта в извънработно време и през почивните дни.  Новата услуга става достъпна посредством инсталираните високотехнологични банкомати от ново поколение, които са с 15-инчови сензорни екрани и с по-богата функционалност на тяхното управление.

„Инвестбанк“ АД пуска услуга, чрез която предоставя възможност на своите клиенти да внасят средства и да разполагат с тях по сметките си след по-малко от 30 минути след внасянето им, независимо дали вноската е извършена през работно време, през нощта или в почивен ден. Банкоматите с депозитна функция приемат едновременно различни банкноти от 10, 20, 50 и 100 лв., като с една операция могат да се внесат до 50 броя банкноти без да се налага предварителното им сортиране.

Освен добавена стойност и удобство за физическите лица, иновативната технология предоставя възможност и на фирмите да намалят разходите си за инкасо.

 

Новите банкомати имат функционалност и за безконтактни транзакции, която осигурява лесен, сигурен и удобен начин за теглене и внасяне на суми чрез банкови карти като по този начин се елиминира  рискът от забравяне на пластиката или задържането й от устройството, а така също и предотвратяване на редица измами.

 

Високотехнологичните АТМ терминали осигуряват трансфер на рутинни операции, традиционно извършвани в банков офис и отговарят изцяло на условията за сигурност и надеждност в съответствие с регулаторните изисквания на платежните схеми VISA и Mastercard.

 

Повече информация за нашите продукти и услуги и функционалностите на новите устройства можете да намерите на сайта на „Инвестбанк“ АД, както и във всички финансови центрове.

 

 

За повече информация:

 

„ИНВЕСТБАНК“ АД

Тел.: 02/ 81 86 112/192

e-mail: [email protected]

Facebook logo
Бъдете с нас и във