Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК СМЕНИ ШЕФА НА ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ

Собствениците на Интернешънъл Асет Банк решиха на извънредно общо събрание (на 17 октомври) да променят устава й и да назначат нов началник на Специализираната служба за вътрешен контрол. Гласуването на двете точки не търпеше отлагане по две обективни причини.
С влизането в сила на Закона за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежни системи до края на 2006 г. банките трябва да приведат уставите си в съответствие с неговите изисквания. Затова акционерите на Интернешънъл Асет Банк гласуваха навсякъде в устава й думите кредитни и дебитни карти да бъдат заменени с електронни платежни инструменти - по-широко понятие, което освен споменатите карти обхваща и други финансови услуги, които са разработени на базата на т.нар. електронни пари.
Смяната на шефа на Специализираната служба за вътрешен контрол пък е предизвикана от напускането на досегашния титуляр Валерия Динева, която се разделя с мениджърите на банката по взаимно съгласие. Зад тази формулировка могат да се крият всякакви мотиви, но те така и не стават ясни от официалната информация на банката, изнесена след приключването на общото й събрание.
Новият началник на Специализираната служба за вътрешен контрол е Валена Ковачева, която до момента е била неин старши инспектор.
За тези, които не са запознати със структурата на банковата администрация, ще поясним, че смяната на шефа на Специализираната служба за вътрешен контрол е почти толкова важна, колкото и промяната на изпълнителните директори на една кредитна институция. Неслучайно решението за тези рокади се взема от най-висшия орган за всяка една фирма, независимо дали тя е банка, или друго дружество - т.е. общото събрание на акционерите или на съдружниците. Това е така, защото службата за вътрешен контрол е призвана да следи дали мениджърите и служителите на банката спазват всички вътрешни правила за дейността й, които са й наложени както от наредбите на БНБ, така и от решенията на собствениците. С други думи, въпросната специализирана служба по дефиниция трябва да играе ролята на вътрешен надзор за всяка една банка или друго дружество, което е задължено по закона да има такава структура.

Facebook logo
Бъдете с нас и във