Банкеръ Daily

Финансов дневник

Интернешънъл Асет Банк приключи пандемичната 2020 г. с печалба от 13.5 млн. лева.

На 25.03.2021 г. се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на Интернешънъл Асет Банк АД, на което се прие годишният доклад за дейността на Банката за 2020 година и се одобри одитираният годишен финансов отчет. Интернешънъл Асет Банк приключи 2020 година успешно с положителен финансов резултат в размер на 15 074 хил. лева и печалба след данъци в размер на 13 505 хил. лева.

И през 2020 година Банката отчита увеличение на управляваните общи балансови активи с 15,08% спрямо 2019-та, които достигнаха 1 780 961 хил. лева. Този ръст на активите потвърждава доверието в кредитната институция и укрепва пазарните позиции на Банката на пазара на финансови продукти и услуги в България. Интернешънъл Асет Банк, следвайки стратегията си за развитие в посока стабилност и растеж, продължава да привлича нови клиенти, да подобрява своята продуктова гама и процесите си и да затвърждава пазарните си позиции.

Общото събрание на акционерите на Интернешънъл Асет Банк одобри намаляване състава на Надзорния съвет на Банката от седем души на шест, като след лична молба освободи г-н Иван Драгневски, който се оттегли от ръководството му след дългогодишната си работа в институцията. Г-н Драгневски изпълняваше функцията на председател на Надзорния съвет на Банката от 2003 година, като с професионалния си опит и работа в него допринесе за добрите ѝ резултати и успешното позициониране на пазара на банкови продукти и услуги в България.

Г-н Драгневски притежава магистърска степен по икономика и има дългогодишен опит в банковото дело и финансово-икономическата сфера. Преди да се присъедини към екипа на Банката, г-н Драгневски е заемал различни ръководни постове, сред които Председател на Българската външнотърговска банка (от 2007 година УниКредит Булбанк), управител на Българската народна банка, пълномощен министър и търговски представител на България в Торонто, Канада.

Ръководството и Общото събрание на акционерите на Интернешънъл Асет Банк изказват своята благодарност към г-н Драгневски за дългогодишната му успешна работа в Банката, като за този период тя постигна много добри резултати и се позиционира на пазара като сигурна и стабилна финансова институция.

Г-н Алексей Цветанов, който зае позицията на председател на Надзорния съвет на Интернешънъл Асет Банк, е член на Надзорния съвет от 2020 година, а преди това - главен изпълнителен директор на Банката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във