Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ОТДЕЛИ 6.3 МЛН. ЛВ. ЗА ДИВИДЕНТ

Притежателите на акции на Интернешънъл Асет Банк ще си поделят 6.3 млн. лв. като дивидент. Това решиха акционерите на кредитната институция на годишното си общо събрание, проведено на 21 февруари. По традиция на него бе приет докладът на управителния съвет на банката за дейността й през 2007 година. Главният изпълнителен директор Елен Георгиев заяви, че за миналата година активите й са нараснали с 35% и в края на 2007-а са достигнали 523.3 млн. лева.
Общото събрание гласува баланса и отчета за приходите и разходите на Интернешънъл Асет Банк за миналата година. Печалбата след данъчно облагане е 12.9 млн. лв. - с 51% повече в сравнение с края на 2006-а. Възвръщаемостта на капитала е 29.08%, а на активите - 3.20 процента. Акционерите гласуваха 6.3 млн. лв. от отчетената печалба да бъдат заделени във фонд Резервен, който е част от собствения капитал на кредитната институция. По този начин собственият капитал на банката ще остане достатъчно голям - 54.87 млн. лв., за да може и през 2008-а тя да поддържа досегашния ръст на активите си.
Акционерите решиха да освободят от отговорност членовете на надзорния съвет на банката за дейността им през 2007-а. Промени в него не бяха направени. Както и през миналата година, в надзора на банката влизат дългогодишният шеф на някогашната Българска външнотърговска банка и бивш гуверньор на БНБ Иван Драгневски, бившият външен министър на България Виктор Вълков, както и Георги Харизанов и Георги Георгиев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във