Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ИНТЕГРАЦИОННА ТРЕСКА МОРИ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ДВЕ БАНКИ

Когато две банки се обединяват, служителите им неизбежно са под пара. Така твърдят и хората от Ейч Ви Би Банк Биохим и ХЕБРОСБАНК, които са собственост на Банк Аустрия.Интеграционните процеси между двете институции започнаха веднага след като в началото на март 2005 г. Банк Аустрия и Ейч Ви Би Банк Биохим платиха общо 114 млн. евро за 99.94% от капитала на ХЕБРОСБАНК. Председателят на УС на Ейч Ви Би Банк Биохим Петер Харолд пое шефския пост и в УС на ХЕБРОСБАНК. Като изпълнителен директор в нея се прехвърли и Людмил Гачев. Заедно с тях се преместиха и няколко души от различните отдели на Ейч Ви Би Банк Биохим, които пряко се занимават с уеднаквяването на структурите, административните единици и услугите, които предлагат двете кредитни институции. С интеграцията обаче са заети всички служители на Ейч Ви Би Банк Биохим и ХЕБРОСБАНК. Допълнителната работа идва от необходимостта почти всеки ден да се пишат доклади, анализи, отчети, които иначе се правят много по-рядко. Напрежението се повишава и от неизвестността за почти всички служители дали ще останат на работа след сливането, какви точно ще бъдат новите им задължения и кой ще им е началник.До момента се знае категорично структурата на няколко важни административни единици. Дирекция Ликвидност ще бъде поверена на досегашния шеф на тази структура в Ейч Ви Би Банк Биохим Божидар Кунов. Ще припомним, че той дойде в тогавашната Ейч Ви Би България с екипа си от Райфайзенбанк (България) през 2002 година. След като Банк Аустрия купи БИОХИМ и я сля с Ейч Ви Би България, Кунов оглави дирекцията Ликвидност на обединената кредитна институция.Дирекциите Човешки ресурси на двете банки вече са уеднаквили структурите си и са готови за обединение. Очаква се само да бъде посочено лицето, което ще ръководи новото звено след сливането. Отдел Маркетинг ще бъде управляван от Кирил Бъчваров, а Корпоративни комуникации остава в ръцете на Йорданка Иванчева.Тепърва предстои много работа по интеграцията на дирекциите, занимаващи се с информационните системи и с клоновата мрежа. Ръководството на Ейч Ви Би Банк Биохим и на ХЕБРОСБАНК трябва да избере коя информационна система ще обслужва обединената банка и едва след това ще може да изчисти структурата на дирекцията, която ще следи за нейното внедряване и поддръжка. От избора на информационна система пък зависи кога ще приключи сливането на отделите, отговарящи за клоновата мрежа. Сред служителите на Ейч Ви Би Банк Биохим се говори, че почти сигурно дирекцията, отговаряща за регионалните поделения, ще бъде поверена на сегашния директор Продажби на банката Радослав Велков. Той добре познава клоновата мрежа и на ХЕБРОСБАНК, тъй като до март 2005 г. бе неин шеф.Служителите на двете банки обаче могат да бъдат изправени пред много по-голям интеграционен стрес от този, който преживяват в момента. Ако сделката по покупката на германската Ейч Ви Би (която е собственик на Банк Аустрия) от УниКредито приключи успешно, почти сигурно е, че това ще доведе до сливане между дъщерните структури на двете институции у нас - БУЛБАНК и Ейч Ви Би Биохим. А интеграцията между тях ще е много по-дълъг и сложен процес от този, който тече в момента между Ейч Ви Би Банк Биохим и ХЕБРОСБАНК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във