Банкеръ Daily

Финансов дневник

Инфлацията нараства заради поскъпването на природния газ и тока

Годишният темп на инфлация се ускори до 2.2% средно за второто тримесечие. Основен принос за това имаха енергийните стоки и по-конкретно цените на транспортните горива. Очакванията за приноса на външните проинфлационни фактори остават завишени, основно по линия на наблюдаваното ускорено поскъпване на петрола и неенергийните суровини на международните пазари. Сред вътрешните фактори може да бъде посочено повишението на административните цени на природен газ, електрическа и топлинна енергия от 1 юли 2021 година. Сега финансисти, анкетирани от Министерството на финансите, очакват, че ускоряване на годишния темп на инфлация и през третото тримесечие.

Такава е и прогнозната на БНБ: През третото и четвъртото тримесечие на 2021 г. централната банка очаква тенденцията към плавно ускоряване на инфлацията да се запази, което ще отразява най-вече допусканията ни за възходяща динамика на цените на храните и петролните продукти на международните пазари през този период спрямо края на 2020 година,

В анкетата на МФ се изказват очаквания лихвените проценти по депозитите през третото тримесечие остават близо до неутралните.

Лихвените проценти по кредити ще останат на нивата си от второто тримесечие и през следващото. Консолидираният резултат за кредитите в евро и долари е неутрален, а за тези деноминирани в лева оценката е минимално отрицателна. През второто тримесечие цената на заемите в лева нямаше конкретна посока, а като средно ниво леко се понижи спрямо средното за първото тримесечие. От своя страна, лихвените проценти по кредитите в евро се повишиха. Очакването за запазване на лихвите без промяна може да се приеме като косвен сигнал, че анкетираните не очакват повишаване на кредитния риск, което би довело до по-висока рискова премия

Facebook logo
Бъдете с нас и във