Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Инерцията помага на банките в кризата

S 250 ce0b82a4 2f21 4924 881d 071d2b93fd7a

Повече от четвърт век, в края на всяко тримесечие и в края на всяка година "БАНКЕРЪ" изготвя и огласява класация на  кредитните институции у нас по пет показателя, опирайки се на официалните данни, публикувани от БНБ за всяко тримесечие. Това са общият размер на активите на банката, собственият им капитал, печалбата и възвръщаемостта на собствения капитал и на активите. Тези показатели комбинират в себе си и изразяват значимостта на всяка една банка за сектора както и нейната ефективност, и стабилност.

Управление “Банков надзор” на  БНБ групира банките в три групи, така че това да открои динамиката на процесите в банковата система. Групирането не съдържа в себе си елементи на рейтинг и не следва да се интерпретира като оценка на финансовото им състояние.

Мястото на банките в групите пък зависи от размера на активите им и се променя в края на всеки отчетен период. Първа група се състои от 5-те най-големи банки на база на общите им активи към всеки отчетен период. Във втора група са всички останали, а в трета група влизат клонове на чуждестранни банки в България.

 

 

Необичайната и свръх динамична 2020 г. ни принуди да направим по задълбочен прочит на данните и да сравним финансовите резултати както в самото начало на коронакризата (към края на март 2020 г.), така и след като тя нахлу в живота ни и причини не само преки, но и косвени щети (към края на юни 2020 г.)  Така картината на пораженията се очертава във възможно най-изчистен вид.

Оказва, че класирането на най-добрите сред добрите банки тази година е няколко пъти по-трудно от обикновено.

 

В последните няколко години банките се наслаждаваха на рекордни печалби и стабилност. Някои от големите кредитни институции дори  изостриха апетита си за експанзия и погълнаха довчерашни конкуренти. Именно набраната инерция помага на банките от първа група сега - в годината на несигурност и безпрецедентна икономическа криза в световен мащаб.

За кредитните институции от втора група пък 2020 г. изглежда ще бъде възможност да излязат от сянката на „големците“ и да получат признание заради поддържането на прилична печалба и рентабилност.

Активите на банковата система

към 30 юни 2020 г. възлизат общо на 115.3 млрд. лв., като отбелязват ръст от 0.14% спрямо 31 март 2020 година. В първите 10 банки по размер на активите към 30 юни 2020-а са концентрирани 87.80% от общите активи на банковата система.

Голямата промяна е, че първенец по този показател е Банка ДСК ЕАД, която измества водещата от години на тази позиция УниКредит Булбанк АД. Към края на юни активите на Банка ДСК са в размер на 21.95 млрд. лв. или 19.04% пазарен дял. Спрямо 31 март 2020 г. увеличението на нейните активи е с 27.4% и се дължи на вливането на Експресбанк АД в нея.

Операцията по сливането предизвика и още една промяна в класирането - "ПроКредит Банк" вече е на десета позиция.

Нетните активи

на банките - т. нар. собствен капитал, към 30 юни 2020 г. възлизат на 14.8 млрд. лв., като бележат ръст от 0.96% спрямо 31 март 2020 година.

На първа позиция по този показател отново се нарежда Банка ДСК ЕАД, измествайки УниКредит Булбанк. Към 30 юни 2020 г. нетните активи на Банка ДСК бележат покачване от 3.25% спрямо 31 март 2020 година. Увеличение от 5.22% в нетните активи регистрира  и УниКредит Булбанк АД към 30 юни 2020 г., което я оставя на второ място по този показател.

Единствената промяна в тази класация е присъствието "Инвестбанк" в топ 10.

Нетната печалба

на банковата система в края на юни 2020 г. се свива с 43.87% до 515.2 млн. лв. (спрямо 917.9 млн. лв. за първото полугодие на 2019 г.).

УниКредит Булбанк АД запазва челната си позиция в тази класация с печалба от 146.5 млн. лв. или 28.44% от печалбата на целия банков сектор. Въпреки това банката отчита намаление в печалбата си с 41.22% спрямо първото полугодие на предходната година.

Банка ДСК ЕАД остава на втора позиция по дял на печалбата в сектора, представляващ 26.32%, като отчита ръст от 3.33% спрямо първото полугодие на 2019 година.

Юробанк България АД регистрира печалба от 75.9 млн. лв. за периода, която представлява 14.73% от печалбата на целия банков сектор. Въпреки това спрямо първото полугодие на 2019-та намалението й е с 14.36 процента.

Обединена българска банка АД е на четвърта позиция с печалба от 22.7 млн. лв., като отбелязва спад от 66.80% в резултата, спрямо първото полугодие на миналата година.

Петата позиция заема Първа инвестиционна банка АД с печалба от 21.7 млн. лв. за първото полугодие на 2020 г., като отстъпва третата позиция на Юробанк. Печалбата на ПИБ е стопена със 77.00% спрямо първото полугодие на 2019 година. Но пък банката получи сериозна капиталова инжекция, свързана с ангажиментите на България за присъединяване към механизма ERM II и Европейския банков съюз, която скоро ще я върне на терена на победителите.

Възвръщаемостта на активите

(изчислена на базата на нетната печалба / общите активи) възлиза на 0.45% за банковата система през първото полугодие на 2020 година. За сравнение, само година по-рано този показател е бил 0.85 процента.

По възвръщаемост на активите БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. - клон България, запазва първата си позиция с 1.40%, въпреки че отбелязания спад спрямо първото полугодие на 2019-та, когато възвръщаемостта на активите й е била 3.05%.

Ти Би Ай Банк ЕАД остава на второ място с 1.27% възвръщаемост на активите за първото полугодие на 2020 година.

 

Следват я Юробанк България АД с 0.69%, Общинска банка АД с 0.67% и УниКредит Булбанк АД с 0.67 на сто.

 

Прави впечатление, че както по този показател, така и по размер на печалбата (13.76 млн. лв.) Общинска банка вече е в първата десятка. Освен това банката се нарежда на четвърто място по възвръщаемост на активите с 0.67 процента.

 

Възвръщаемостта на собствения капитал

 

(изчислена на база Нетна печалба / Собствен капитал), се свива до 3.45% за първото полугодие на 2020 г. спрямо 6.33% за първото полугодие на 2019-та. Класацията не включва клоновете на чуждестранни банки у нас, тъй като за създаването на клон не е необходимо да се регистрира определен капитал, каквито са изискванията към дъщерните банки.

С най-висока възвръщаемост на собствения капитал през този период е Общинска банка АД с 11.23 процента, изпреварвайки Ти Би Ай Банк ЕАД (с 5.69%), следвана от Интернешънъл Асет Банк АД (с 5.18%), ПроКредит Банк (България) ЕАД ( 4.96%) и Юробанк България АД ).

 

В известен смисъл всички банкови мениджъри заслужават похвали за работата си в сегашните екстремни условия. Още повече, че за разлика от кризата през 2008 г. сега банките не са част от проблема, а напротив - те се явяват лек срещу кризата, защото немалка част от държавните антикризисни програми минават през партньорство с тях. Не е за подценяване и че банковите институции прилагат т.нар. кредитен мораториум и дават глътка въздух на кредитополучателите в тези трудни месеци.

Но взискателната методика на в. "БАНКЕРЪ" показва, че е за първите шест месеца на година четири кредитни институции покриват и петте показателя в нашата обща класация на най-добрите банки.

За първото тримесечие това са "Банка ДСК", "Уникредит Булбанк" и "Юробанк България", а в края на второто тримесечие - "ПроКредит банк" и отново "Банка ДСК", "УниКредит Булбанк" и "Юробанк България".

При банките от втора група също има повод за гордост. Например при TBI Банк и Общинска банка, които не могат да се състезават с големите по размер на активите и собствения капитал, но се представят добре при показателите за печалба, възвращаемост на активите и възвращаемост на собствения капитал.

И доколкото за 2020-а може да се каже, че е "непредсказуема", изобщо не е изключено в края на деветмесечието да има немалко промени в класацията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във