Банкеръ Weekly

Финансов дневник

"Имотите" на Лукарски с 6% повече заради ББР

С рокадата в контрола върху държавния дял в "Българската банка за развитие" (ББР) АД Министерството на икономиката разшири с над 6% собствеността в капитала на държавните предприятия, които са под крилото му. 

Според последните актуални данни на ведомството към края на 2015-а общата стойност на дяловете, които то притежава в бюджетните предприятия, е била 11.03 млрд. лева.

Данните от прегледите на активите на ББР, оповестени  на 13 август, показват, че собственият капитал на държавния трезор е 678.3 млн. лева. Така, поемайки контрола над ББР, министърът на икономиката на практика разширява системата на ведомството си с едно от най-големите дружества до този момент. В действителност средствата, които ще бъдат прехвърлени към Лукарски, може да са и повече. Това би могло да се случи, ако печалбата на банката не бъде разпределена като дивидент на сегашния си принципал Министерството на финансите.

От прегледите на активите на ББР се вижда, че текущата печалба на банката е 15.7 млн. лева.

Промяната на контрола над ББР залегна в промените в Закона за Българската банка за развитие, одобрени от правителството, които вече са внесени в Народното събрание.

Основният акционер в БРР сега е Министерството на финансите, което държи 99.9999% от капитала на банката. Останалите 0.0001% са собственост на "Банка ДСК". Освен банката в групата на ББР включват и нейните дъщерни дружества - "Национален гаранционен фонд" ЕАД и "Микрофинансираща институция Джобс" ЕАД.

Идеята на промените е да се подобрят координацията и ефективността на прилагане на държавните политики в подкрепа на малките и средните предприятия и да се повиши конкурентоспособността на българската икономика като цяло.

Според Закона за ББР основната цел на държавния трезор е да стимулира общия икономически, експортен и технологичен потенциал на малките и средните предприятия. За целта банката прилага редица инструменти, чрез които се улеснява достъпът на предприятията до финансиране, както и до привличане и управление на местни и чуждестранни средства. Според финансовия отчет на дружеството кредитният й портфейл през изминалата година се е увеличил с 6% - до 789 млн. лева. Най-голямо е увеличението на раздадените кредити в секторите финансови услуги - с 8.3%, и промишленост - с 4.5 на сто. Обемът на индиректното финансиране на малки и средни предприятия към края на миналата година чрез посредничество на търговски банки, т.нар. он-лендинг, е 135 млн. лева.

"Мисията на ББР е да бъде основен инструмент за провеждане на държавни политики в икономиката, в т. ч. в целеви сфери, регион, отрасли и социални групи", пише в мотивите на проекта на закона. Такъв например е случаят с договорения с Европейския инвестиционен фонд заем от 5 млн. евро за финансиране на микропредприятия по схемата "Прогрес".

Според вносителите на промените задълженията на ББР и компетенциите на министъра на икономиката се засичат в много области, което налага рокадата. Министърът на икономиката упражнява правата на държавата в капитала на "Българска агенция за експортно застраховане" ЕАД и е председател на Междуведомствения съвет за експортно застраховане към Министерския съвет. Съветът бе създаден за провеждане на държавната политика при застраховане и презастраховане на експортни рискове, свързани с производство и износ на български стоки и услуги или с осъществяване на български инвестиции в чужбина.

От банката коментираха, че логиката е ББР да е точно под крилото на икономическия министър. Те обаче изразяват учудването си защо това се случва точно сега, ненадейно и в спешен порядък.

Facebook logo
Бъдете с нас и във