Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ИМА ОПАСЕНИЯ ОТ ПРЕГРЯВАНЕ НА ИКОНОМИКАТА

Бордът на директорите на МВФ има сериозни опасения, че българската икономика може да прегрее заради бързо увеличаващия се обем на кредитите. Това предупреждение са изказали почти всичките му двадесет и четирима членове по време на заседанието на 14 юни 2004-а. Именно на него е обсъден докладът за икономическото състояние на страната ни. Той се изготвя съгласно Член IV от Устава на международната финансова институция, според който всяка година нейни експерти анализират икономиките на държавите, които членуват в нея.България е изправена пред риск от прегряване на икономиката заради ръста на кредитирането и последвалото рязко разширяване на дефицита по текущата сметка. Вземанията на банките от частните фирми са нараснали с близо 8% от БВП през 2003 година, констатират в доклада си експертите на Фонда.Ако бъде оставен без контрол, бързият ръст на кредитирането и увеличаването на заемите от чужбина може допълнително да покачат дефицита по текущата сметка на платежния баланс, да преобърнат тенденцията към намаляване на външния дълг и постигнатите стабилните икономически резултати от последните години, е становището на директорския борд. Изрично е подчертано обаче, че макар и да е голям, ръстът в кредитирането поне засега не представлява заплаха за стабилността на банковата система. Причина за това са строгите мерки за надзор, които е предприела БНБ, и неоспоримата до момента платежоспособност на българските банки.За преодоляване на опасността от увеличаване на дефицита по текущата сметка и нарастване на външния държавен дълг бордът на директорите е препоръчал стандартното лекарство. А именно затягане на данъчната политикаускоряване на приватизацията, намаляване на свободните средства в банките, а оттам и на кредитирането. На заседанието на 14 юли са били одобрени мерките, взети до момента от правителството за ограничаване на планирания за 2004-а бюджетен дефицит от 1.2 на 0.4 процента. Отбелязано е, че правителството трябва да се стреми към постигане на нулев дефицит, като се акцентира, че докато тази цел не бъде изпълнена, то не трябва да харчи постигнатия до момента излишък по сметките на хазната. С други думи, ако от данъци, митнически такси, акцизи и други бъдат събрани повече пари от планираните в бюджета, те няма да бъдат харчени за допълнителни пенсии и заплати, преди да бъде постигнат балансиран бюджет. Шефовете на МВФ изрично са предупредили правителството да не се поддава на политически натиск и да не харчи допълнителни пари в годината преди парламентарните избори.Притеснението на борда на директорите е, честруктурните реформи са забавили ходПодчертано е, че приватизацията на някои основни монополисти се бави, а напредъкът на реформите в здравеопазването, образованието и железниците е недостатъчен. Експертите на международната финансова институция са отбелязали в доклада пред шефовете й, че забавянето в приватизацията на Булгартабак холдинг е тревожно. На българското правителство е обърнато внимание, че при големия дефицит по текущата сметка на платежния баланс привличането на чуждестранни инвестиции е от изключително значение. Само те могат да попълнят фискалния резерв на кабинета, който в средата на юни е около 2.6 млрд. евро (той е част от валутния резерв на БНБ - близо 6 млрд. евро). Всъщност размерът на фискалния резерв е индикатор за възможността на държавата да обслужва външния си дълг (по последни данни от април 2004-а той е над 7.3 млрд. евро). А каквото и да си говорим, основната задача на МВФ е да следи страни като нашата да разполагат винаги с достатъчно пари, за да плащат на външните си кредитори.Бордът на директорите изрично е предупредил правителството да продължи да изпълнява стратегията за преминаване от пряко към косвено данъчно облаганеОт три години сегашният кабинет прилага специална стратегия за намаляване на преките данъци - корпоративно-подоходния и данъка върху доходите на физическите лица, като компенсира направените облекчения с увеличаване на косвените данъци - най-вече на митата и акцизите. Фондът ще настоява тази политика да продължи по две причини. Първо, държавата ни трябва да компенсира намаляването на преките данъци, защото ще се нуждае от значителни бюджетни средства за инвестиции в инфраструктурата. И второ, размерът на акцизите и митата трябва да се изравнят с тези в Евросъюза. Категоричното мнение на директорския борд е, че за да съхрани финансовата стабилност и да се подготви за влизане в ЕС, правителството има нужда от споразумение с Фонда. И то трябва да е предпазно, тъй като за момента страната ни не изпитва неотложна нужда от външно финансиране. Конкретните детайли по споразумението ще бъдат уточнени по време на едноседмичната мисия на МВФ у нас, която започва работа на 28 юни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във