Банкеръ Daily

Финансов дневник

Икономисти предлагат намаляване с 12% на осигуровките

Институтът за пазарна икономика (ИПИ) за поредна година представи алтернативен държавен бюджет. Икономистите казват, че Бюджетът на ИПИ традиционно залага на ниските данъци, смелите реформи и по-малката намеса на държавата в икономиката.

"Сега сме в извънредна ситуация: новата година започна без приет бюджет, като основни параметри от бюджета за миналата година бяха удължени с три месеца. Досега алтернативният бюджет на ИПИ винаги е стъпвал на предложената от управляващите финансова рамка. Тази година за пръв път предлагаме рамка от фискални политики, която е правена “на чисто” - без да коментираме в детайл правителствените разчети (които не са готови), насочваме вниманието към реформи, необходими за ускоряване на икономическия растеж", уточняват анализаторите. 

Те препоръчват през новата 2022 г. икономическите политики да се върнат към дългосрочните предизвикателства на растежа и развитието, оставяйки краткосрочните “корона” мерки, помощи и субсидии в миналото.

За насърчаване на инвестициите икономистите предлагат нулев данък за реинвестираната печалба (100% амортизация в първата година за инвестиции в машини, съоръжения, оборудва и нови технологии). Това е мощен стимул за нови инвестиции и реинвестиране на печалбите. Инвестициите са основен фактор за разширяване на производствения потенциал на икономиката в дългосрочен план. Те са нужни за дългосрочна трансформация в посока висока продуктивност и повишаване на добавената стойност. България цяло десетилетие е с едни от най-ниските нива на инвестиции в ЦИЕ – под 20% от БВП, при 22% средно за ЦИЕ и около 26-29% в най-успешните и бързорастящи икономики в региона. Привличането на нови инвеститори е ключов фактор за технологично обновление и позициониране на глобалните пазари. Същевременно, вече установени, успешни и печеливши в страната местни и чуждестранни компании в момента разпределят над 10 милиарда лева дивиденти годишно – част от тези средства ще бъдат реинвестирани при предлаганите стимули и ще разширят потенциала на доказано конкурентоспособни предприемачи.

Те лансират идея и за намаление на осигурителната тежест - намаление на осигурителните вноски с 12 процентни пункта. В резултат очакваме ръст на нетните доходи на работещите с около 25% спрямо 2021 година, т.е. в домакинствата ще останат с 5.3 милиарда лева по-висок разполагаем доход. В допълнение, очакваме увеличение на заетостта в частния сектор на икономиката и изсветляване на заетост, доходи и потребление. Комбинация от стимули като по-ниски осигуровки и по-ефективна работа на приходните администрации може да доведе до много по-добри резултати в намаление на укриването на доходи. Това ще позволи и да се постигнат по-реални нива на социални плащания, вкл. пенсии, майчинство, болнични и др. под. Наскоро обявените предварителни оценки от преброяването потвърди значително намаление на населението в трудоспособна възраст – близо 900 хиляди за десетилетие. Запазване, привличане и развитие на човешките ресурси трябва да е централен фокус на икономическата политика.

В раздел реформи за по-ефективни разходи от ИПИ отбелязват, че стопанската активност все по-слабо се влияе от вълните на епидемията. Това позволява ресурсът за т.нар. ковид социално-икономически мерки постепенно да се свие и отваря пространство за политики за дългосрочен растеж. Не по-малко важно е заетите и издръжката в публичния сектор да следват демографските тенденции. При значителното намаление на трудоспособното население публичния сектор не може да остане в сегашния си размер и трябва да се намалява като се свиват приоритетно неефективни разходи и структури. Предлагаме да се върнат в бюджета всички т.нар. „извънбюджетни“ ресурси – вкл. набирателни сметки и „фирми-касички“. Активното, бързо и умно използване на европейски средства, заедно с належащите реформи, позволява да се реализират необходими инвестиционни проекти без това да тежи на местните данъкоплатци. Алтернативният бюджет премахва изцяло бюджетния дефицит като постига намаление на държавния дълг и намалява инфлационния натиск.

Facebook logo
Бъдете с нас и във