Банкеръ Daily

Финансов дневник

Икономиката ни се срина с близо 10%

Брутният вътрешен продукт на страната се свива с 8.2% за година. Това показват сезонно изгладените данни на Националния статистически институт за второто тримесечие на 2020 година. Сривът на икономиката на тримесечна база възлиза на 9.8 на сто. 

БВП в стойностен обем

Според оценките (на базата на наличните към момента месечни и тримесечни данни) за второто тримесечие на годината БВП в номинално изражение достига 27.058 млрд. лева. Реализираната добавена стойност през този период е 23.510 млрд. лeвa. По елементи най-голям дял в БВП заема крайното потребление (78.9%), което в стойностно изражение възлиза на 21.345 млрд. лева. Бруто капиталообразуването е 5.114 млрд. лв. и заема 18.9% относителен дял. А външнотърговското салдо е положително.

Тримесечни изменения

В сравнение с първите три месеца на 2020 през април, май и юни Брутният вътрешен продукт намалява с близо 10 на сто. За същия период брутната добавена стойност се свива с 8.6 процента. Основните причини за регистрирания икономически спад са намалението на износа на стоки и услуги с 23.4% и намаленото брутообразуване на основен капитал - с 4.3 на сто.

Годишни изменения

През второто тримесечие БВП се свива с 8.2% спрямо същото тримесечие на предишната 2019 година. Брутната добавена стойност намалява със 7.4 на сто. Същевременно крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 0.4 процента. Бруто образуването на основен капитал отчита спад от 3.8 на сто. Износът на стоки и услуги намалява с 20.3%, а вносът - с 20.0%, отчита НСИ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във