Банкеръ Daily

Финансов дневник

Икономическият растеж ще се забави до 1.2% през 2015-а

През 2015 година икономическият растеж ще се забави до 1.2% от Брутния вътрешен продукт при 1.5% през тази година. Това показват основните допускания, по който Министерството на финансите разработва проектобюджета за догодина и с актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2015-2017 година. Базовият сценарий отразява ефектите от неотложната актуализация на бюджета за 2014 година и променените очаквания за макроикономическото развитие през следващите години.

Догодина се прогнозира забавяне на реалния растеж на БВП до 1.2 на сто. За 2016-а и 2017-а се очаква ускоряване съответно с 2% и 2.5% в резултат на по-благоприятна вътрешна и външна среда. Прогнозният бюджетен дефицит за 2015 г. е 3% от БВП, за 2016 г. – 2.5% от БВП, за 2017 г. – 2% от БВП.

Служебното правителство прогнозира, че предстоят нови заеми за плащания по стари, срокът на които изтича, за финансиране на бюджетния дефицит, а при необходимост - и за осигуряване на средства за ликвидна подкрепа.

Разчетите за приходите и помощите по консолидираната фискална програма за следващите три години показват относително постоянно ниво спрямо БВП с тенденция към леко понижаване в границите на 36.8-36.2 на сто от БВП. Размерът на публичните разходи ще остане малко под ограничението от 40 на сто от БВП - 39.9% през 2015 г. и 38.2% от БВП през 2017 година.

Базовият сценарий и основните допускания за разработването на проектобюджета за 2015-а и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за 2015-2017 година са добра основа, върху която бъдещото правителство може да извърши необходимите според него промени, реализирайки своята визия за развитието на публичния сектор в следващите три години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във