Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Икономическата конюнктура определя фискалната политика, а не обратното

Алиосман Имамов, депутат от ДПС

Господин Орешарски се спря на някои много важни проблема в законопроекта, които изискват допълнително преосмисляне . Защото този законопроект ще определи начина, по който оттук нататък ще съставяме, отчитаме и изпълняваме бюджетите на държавата. Тоест ще регламентираме начина, по който да се използва всяка година близо 40% от създавания в страната брутен вътрешен продукт. От този законопроект до голяма степен ще зависят икономическите процеси в страната.


Аз се надявам, че този законопроект ще обърне много голямо внимание на слабостите, които съществуваха в стария устройствен Закон за бюджета. Например в стария устройствен закон се подценяваше ролята на краткосрочното тригодишно прогнозиране. Аз мога да Ви дам много примери, които граничат с парадокси по отношение на това прогнозиране. Например ако отворите старите прогнози от 2012 до 2014 г., ще видите, че за тази и за следващата години е заложен ръст близо 4 процента. Това са абсурдни прогнози, на които никой не обръща внимание, и впоследствие се коригират. Старите отчети се скриват някъде, даже и в интернет страниците се заличават, за да не се правят сравнения за това как се прогнозира и планира по отношение на бюджетния процес.


В този законопроект, особено в Глава втора Фискални правила, са използвани лимитирани ограничения на икономическа и социална политика. Аз мисля, че в такъв устройствен закон не могат да съществуват подобни ограничения по отношение на дефицит, дълг, относителен дял на разходите от брутния вътрешен продукт.


Това, което господин Орешарски нарече ненужно, но новаторско законотворчество, то аз ще го нарека ограничения на икономическата и социалната политика на управляващите, независимо от това кои са те. Защото икономическата конюнктура определя фискалната политика, а не обратното.

Facebook logo
Бъдете с нас и във