Банкеръ Daily

Финансов дневник

Икономическата активност в България се подобрява към края на 2019 г.

Цикличният компонент на индикатора на икономическата активност в България (ИИА) продължи да се подобрява през четвъртото тримесечие на 2019 г. Последното успя да компенсира влошаването на дългосрочната позиция и допринесе за стабилизирането му. Според предварителната оценка за първото тримесечие на тази година се очаква ИИА да се задържи около достигнато равнище. Това се посочва в тримесечното издание "Индикатор на икономическата активност в България", публикувано от финансовото министерство.

Индикаторът на икономическата активност има за цел да представи в обобщен вид текущото състояние на българската икономика, както и да оцени динамиката на дългосрочния и цикличния й компоненти. Той е конструиран чрез динамичен факторен модел и е съставен от петнадесет макроикономически променливи, измерващи промените както във вътрешната, така и във външната икономическа среда.

Данните показват, че за трето тримесечие поред индикаторът остава почти без промяна. През последните три месеца на 2019-а стойността му се е задържала отрицателна и относително ниска, съпоставима с нивата от началото на 2014 г. Както и през предходното тримесечие, бе отчетено подобряване на цикличния компонент, което успя да компенсира продължаващото влошаване на дългосрочната позиция. Всички показатели, включени в ИИА, са допринесли за цикличното му подобрение.

Най-съществено положително влияние върху ИИА са оказали показателите, свързани с оценките на предприемачите за очакванията им за заетостта и цените, осигуреността с поръчки в промишлеността и общия бизнес климат в страната. Приносът на приходите от ДДС също бе положителен, но по-нисък спрямо предходното тримесечие. С все още отрицателен принос върху ИИА се характеризираха индексите на промишлена и строителна продукция, международните цени на петрола и неенергийните суровини, както и натоварването на производствени мощности.

Цикличната позиция на ИИА бе в съответствие с цикличните колебания в еврозоната, подчертават още от ведомството на Владислав Горанов. Оцененият цикличен компонент на €-coin (индикаторът за бизнес цикъла на еврозоната) следва възходяща тенденция от ноември, под влияние на благоприятните развития на капиталовите пазари, но те бяха отчасти компенсирани от продължаващия песимизъм в индустриалния сектор.

През януари и февруари €-coin продължи да се подобрява, под влияние на наблюдаваните положителни тенденции при заетостта и разходите на домакинствата. През март обаче бе отчетен съществен спад в композитния индикатор, което отразяваше първите негативни признаци в нагласите на икономическите агенти и спада на стоковите индекси след средата на март, вследствие на пандемията COVID-19 сред страните от еврозоната.

Стойността на ИИА през първото тримесечие на 2020 г. отново се очаква да остане стабилна, тъй като много малка част от данните за месец март ще обхванат влиянието на пандемията върху икономическата активност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във