Банкеръ Daily

Финансов дневник

Икономическата активност в България се е понижила

През първите три месеца на годината индикаторът на икономическата активност в страната остана положителен, но се понижи до 0.08 от 0.21 за предишните три месеца. Това става ясно от последното тримесечно издание "Индикатор на икономическата активност в България", изготвено от Министерството на финансите.

Данните сочат, че дългосрочната позиция на икономиката продължава да се повишава до нива, съпоставими с тези от първата половина на 2007-а, но при цикличния компонент бе експертите отбелязват влошаване.

За цикличното понижение на ИИА допринесоха всички променливи, включени в съвкупния индикатор, смятат от финансовото ведомство. Най-голям отрицателен принос имаха приходите от ДДС, поради намалението в постъпленията от данъка от внос. Това бе в съответствие със забавения растеж на вноса през първото тримесечие на годината, ограничен от отбелязания спад при трети страни, както и с отчетеното отслабване в темпа на нарастване на потреблението.

Външната икономическа активност, представена чрез реалния растеж на БВП на ЕС 28 също отбеляза циклично намаление спрямо предишните три месеца и кореспондираше с по-слабата осигуреност на поръчки в промишлеността и с по-неблагоприятните оценки за бизнес климата в страната. В отрицателна посока се промениха и очакванията за продажните цени и динамиката на заетостта в промишлеността. Регистрираното циклично понижение при натоварването на производствените мощности също бе сред основните фактори за влошаването на ИИА през първото тримесечие на годината.

Прогнозите за второто тримесечие на 2018 г. са, че ИИА се очаква да нарасне, подкрепен от повишените оценки на предприемачите за бизнес климата в страната и поръчките в индустрията, както и възходящата динамика на международните цени. Подобни очаквания намират потвърждение и в отчетеното ускорение през месец април на 2018 г. при индексите в търговията на дребно, строителната продукция и индустриалното производство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във