Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ИДЕС ЗАПОЧНА МАСОВИ ПРОВЕРКИ НА ОДИТОРИТЕ

Комисията по контрол на качеството към Института на дипломираните експерт-счетоводители започва проверки на работата на одиторите за изминалите три години. Според председателката на Комисията Николина Ганчева до края на 2003-а трябва да бъдат проверени около 190 души. След приключване на проверките резултатите от тях ще бъдат описани в специален доклад. В него ще бъдат посочени констатираните грешки и пропуски. Провинилите се одитори ще бъдат предадени на дисциплинарната комисия към ИДЕС, която ще определи какви санкции да им бъдат наложени. Специално за в.БАНКЕРЪ Николина Ганчева обясни, че допусналите грешки експерт-счетоводители могат да бъдат задължени да минат курсове за преквалификация, а на най-съгрешилите временно да им бъде отнето правото да извършват одити.В първата вълна от проверки попадат и двайсетината одитори, които са в списъка, предаден на ИДЕС в началото на 2003-а от заместник-министъра на финансите Гати Ал Джебури. Той категорично отказа да съобщи имената им, но заяви, че финансовите резултати в одитираните от тях отчети будят съмнения относно достоверността им.Няма да е коректно, ако кажа кои са хората, които съм изброил в писмото си до ИДЕС. Възможно е проверката на работата им да покаже, че няма пропуски в направените от тях одити, заяви заместник финансовият министър.Според източници на БАНКЕРЪ, съмненията на Гати Ал Джебури са събудили експерт-счетоводителите, проверявали миналата година фирмите Магнун-Д ООД и Енерго Кабел (51% от чийто капитал е собственост на ИД Кепитъл, контролирано от Рей Холдинг). В изпратения до ИДЕС списък били посочени и имената на одиторите, заверили балансите и отчетите на ЗК Кристал, на Захарни заводи - Горна Оряховица (неговите акции през октомври 2000 г. Агенцията за приватизация продаде на работническо-мениджърското дружество Захар инвест, зад което се говори, че стои собственикът на фирма Литекс Гриша Ганчев). На проверка ще бъдат подложени и одиторите на Винпром Пещера, собственост на английската Брайтън дистилърс груп и на Глобъл маркет и Сириус инвест, зад които стоят офшорни фирми, базирани на Вирджинските острови. Николина Ганчева обясни, че на заместник-министъра му е направило впечатление, че изброените в писмото му до ИДЕС фирми имали много ниска норма на печалба. Ще проверим дали колегите, одитирали тези дружества, са си свършили съвестно работата. Но това, че фирмата е с ниска норма на печалба, не може да е повод за подозрения към нея и към изрядността на счетоводството й. Пък и как можем да определим дали една норма на печалба е ниска, или не е? Знаете ли, че никъде, дори и в Националния статистически институт, няма данни каква е средната норма на печалба за един отрасъл. Ние просто нямаме база за съпоставка, за разлика от много други държави, в които такива данни се публикуват, ако не на тримесечие, то поне на полугодие. Според мен е необходимо НСИ да бъде задължен на обявява такива данни, за да можем и ние да сравняваме резултатите на одитираните от нас фирми и да търсим причината, поради която някои от тях обявяват по ниски печалби, коментира Николина Ганчева. Резултатите от работата на Комисията по контрол на качеството и на Дисциплинарната комисия на ИДЕС трябва да бъдат публично обявявани, смята Ганчева. Само така ще бъдат опровергани слуховете, че експерт-счетоводителите са някаква странна гилдия, която се занимава с нередни дела, твърди председателката на комисията. Според нея по-голямата част от одиторите си вършели съвестно работата, но, както във всяка професия, и в тази имало мърша. И за да имат хората доверие в експерт-счетоводителите, имената на нарушителите не бива да се прикриват. В техните среди дори се разказват легенди за колеги, които правят одити на по 100-150 фирми годишно. А за всеки, който макар и бегло познава работата на одиторите, е ясно, че не е във възможностите даже на суперпрофесионалист да провери толкова много баланси и отчети за дванадесет месеца. От доста време се носят слухове, че някои експерт-счетоводители слагат печата и подписа си под форми за баланс и отчет, които въобще не са попълнени. В историята на ИДЕС има немалко случаи на констатирани одиторски нарушения, но те не са широко оповестявани. Според един от докладите на Дисциплинарната комисия на института, са установени нарушения при заверката, направена от одитора Васил Тодоров на годишния счетоводен отчет на фирма Виктория инвестмънт. Известните Живко Кирилов и Михаил Динев също са били санкционирани от комисията с глоба от по 1000 лв. за неправилна заверка на счетоводните документи за 1996 и 1997 г. на скандалноизвестната монтанска фирма Агропромстрой БД и сие и дъщерното й дружество Агросуген. На прочулата се като синдик на авиокомпания Балкан одиторка Олга Миленкова също е съставен акт за 1000 лв. за нарушения като експерт-счетоводител. Но тези проверки, както уточни за в.БАНКЕРЪ Николина Ганчева, са били правени по сигнали, а от 2003-а Комисията по контрол на качеството в продължение на три години ще инспектира всички одитори и онези от тях, които бъдат хванати в сериозни нарушения, ще подлежат на контрол всяка година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във