Банкеръ Daily

Финансов дневник

Японската централна банка не промени отрицателните лихви

Централната банка на Япония запази непроменена основната си лихва на ниво от -0,1%, но в същото време възприе нова дългосрочна рамка за провежданата от нея парична и лихвена политика, за да постигне колкото се може по-скоро целите за повишение на инфлацията в страната до 2 на сто.

Банката също така посочи, че ще позволи на инфлацията да надвиши заложената цел чрез запазване на прекалено стимулиращата парична политика, подсилвайки по този начин досегашния си ангажимент да задържи настоящата си лихвена и парична политика в сила, докато инфлацията в Япония не се установи трайно на ниво около 2 на сто.

Тя запази без промяна досегашния размер на програмата за покупки на облигации, известна като "качествени и количествени улеснения" (QQE), на годишно ниво от 80 трлн. йени, както и обема на покупките на борсово търгуваните фондове (ETF) и на инвестиционни тръстове за недвижими имоти (REITS).

Централната банка обаче възприе нова формула за контрол на т.нар. "лихвена крива", целяща задържане на целевата стойност на десетгодишния реален лихвен процент близо до нулата и посочи, че може да разхлаби допълнително настоящата си парична политика чрез ново разширяване на паричната база.

ЯЦБ ще се стреми да понижи реалните лихви чрез контролиране на краткосрочните и дългосрочните лихвени нива посредством новата си работна рамка, се посочва в официално изявление на банката след края на нейното двудневно заседание.

Facebook logo
Бъдете с нас и във